20071021

Unha referencia

Do blog Vida Política e Social de Ribadeo. Coido que interesante no plantexamento e nas consecuencias que se pretenden por algúns políticos.

3 comentarios:

Anónimo dixo...

De prosperar la moción, tanto Vacas como Rivas destacaron que los constructores que incurrieron en la ilegalidad no quedarían libres de responsabilidad, ya que correspondería a la comisión municipal de gobierno abrir un expediente sancionador por no ajustar su obra a la licencia que tenía: «Non se trata de legalizar unha ilegalidade sen máis, senón tamén de sancionar polo incumplimento cometido».http://www.lavozdegalicia.es/amarina/2007/10/20/0003_6243031.htm

O que non se pode é facer pagar os propietarios dos pisos, xente de a pe, moita hipotecada, que non foi avisada de onde metia os cartos. Culpa de quen, do Concello, gobernado por un bipartito PSOE-BNG.
No Manifesto que saiu de O Teson diciase : "antes de poder contemplar ningunha legalización de ilegalidades actuais, sexan reverquidas ó concello as plusvalías que xeraron" Si se sanciona axeitadamente os constructores acabase cun pesadelo para a xente que está a vivir en todos eses edificios e que están a pasar por unha situación pola que outros antes pasaron en Ribadeo.

Penso que é cousa de todos non permitir que volva pasar, pero agora por esos viciños, adiante coa legalización e con sancións os constructores Discriminados.

Anónimo dixo...

Legalizar o que é ilegal é inmoral, e non resolve nada de cara ao futuro. Trátase de que paguen as sancións correspondentes polo quebrantamento da norma e que os responsables resolvan os danos ocasionados ós perxudiados. É a única forma de acabar con estas actitudes para sempre.

Anónimo dixo...

Resposta e para finalizar. Pagan o ser sancionados os culpables. Quenes non son culpables son os propietarios actuales dos pisos. Non é a primeira vez que sucede neste pobo, acaeceu con varias Corporacións. O mesmo trato para esta xente, e que a partir de agora esixir as Administracións maior axilidade e executividade nas ordes de paralización.
¿Contrario a moral? Mais ben ilegal, polo momento. E si se pode solucionar adiante como antes escribin

1- El vendedor que escritura sin licencia está en situación de
incumplimiento aunque entregue físicamente la vivienda, porque el
dominio que transmite no es apto para el uso en tanto en cuanto no
consiga aquella.
2- El comprador puede negarse a escriturar en tanto en cuanto no se
conceda la licencia si el momento de la escritura se fijó para después de la
terminación de la obra , y sin que el vendedor pueda resolver por esta
negativa en tanto no proceda al cumplimiento (o sea, a la consecución de
la licencia)
3- El comprador puede resolver (aunque haya escriturado) con devolución
de las cantidades entregadas, sus intereses e indemnización de daños y
perjuicios si una vez vencido el plazo de entrega efectiva, y se haya
producido ésta o no, el edificio no ha obtenido licencia de primera
ocupación.
4- Si decide no resolver, no debe ocupar la vivienda aunque le sea entregada
de forma efectiva,.porque comete una infracción urbanística y porque
puede verse privado del uso por la Administración competente.http://www.uclm.es/cesco/investigacion/2006/2.pdf

Como ve os compradores serán os perdedores neste litixio coa Administración, poñendome no seu lugar a miña moral prohibeme ir en contra de permitir a esta xente que faga unha vida normal e alexe de si a ameaza de ter que perder a sua inversión, e si se salda con sancións os constructores estase cumprindo o que O Teson pidia.

Discriminados.