20071016

Xornadas de debate sobre a Rede Natura

Remito ó blog algo que remato de recibir e que en certo xeito, complementa a entrada anterior.

Rede Natura A Debade

Días 26, 27 e 28 de outubro de 2007

Venres 26 de outubro de 2007.

17:00 h.: Inauguración exposición e visita guiada á mesma.

Reserva da Biosfera Terra do Miño. LIC Parga – Ladra – Támoga. O programa Life Natureza.

Dra. Dna. Laura Vázquez Janeiro

INLUDES – Diputación Provincial de Lugo

17:30 h.: Inauguración do curso.

18:00 h.: Acreditacións e entrega de materiais.

18:30 h.: 1ª Conferencia:

A Rede Natura 2000 en Galicia

D. Xosé Benito Reza Rodríguez

Director Xeral de Conservación da Naturaza. CMADS

19:25 h.: 2ª Conferencia:

A Importancia da Xea na Conservación da Naturaza.

Prof. Dr. D. Augusto Pérez – Alberti

Catedrático de Xeografía da USC

Sábado 27 de outubro de 2007.

10:00 h.: 3ª Conferencia:

Os Lugares de Importancia Comunitaria. Delimitación e Normas de Uso e Xestión.

Prof. Dr. D. Pablo Ramil Rego

Director do IBADER. Profesor Titular de Botánica (USC)

10:55 h.: 4ª Conferencia:

As Zonas de Especial Protección das Aves e a Importancia da Ornitofauna na Configuración da Rede Natura 2000.

Prof. Dr. D. Jesús Domínguez Conde.

Profesor Titular de Botánica (USC)

11:35 h.: Pausa.

12:00 h.: 5ª Conferencia:

Costa de Dexo, Historia dun Senlleiro Eapacio Natural

D. Carlos Vales

Director do CEIDA

16:30 h.: 6ª Conferencia:

O Meido Rural Galego; Novas Tendencias, Novos Retos.

Prof. Dr. D. Rafael Crecente Maseda

Profesor Titular de Enxeñería Agroforestal

17:30 – 19:30 h.: Táboa Redonda

Rede Natura A Debate

D. Carlos Vales (Director do CEIDA)

Dr. D. Pablo Ramil (Director do IBADER. Prof. Titular da USC)

D. Daniel Vispo (ADEGA)

Moderador: D. Manuel Valín (Xerente Fundación Comarcal A Mariña Central.

19:45 h.: Acto de Calusura e Entrega de Diplomas

Domingo 28 de outubro de 2007.

10:00 h.: Excursión pola Serra do Xistral.

Saída dende a Praza do Seminario Santa Catalina (Mondoñedo)

17:00 h.: Regreso a Mondoñedo.

Lugar de Celebración: Auditorio Municipal Pascual Veiga – Mondoñedo.

Matrícula gratuíta

Inscripción por orde de chegada da matrícula.

Información e Inscripción por correo ordinario, fax ou e-mail:

Excmo. Concello de Mondoñedo

Praza do Concello, 1

27740 Mondoñedo (Lugo)

Teléf. 982 52 40 03

Fax. 982 50 74 21

Fundación Comarcal A Mariña Central

Rúa Afonso VII, 31

27740 Mondoñedo (Lugo)

Telef. 982 52 40 37

Fax. 982 52 44 10

Dirección de e-mail: xornadas.arqueo@terra.es

REDE NATURA A DEBATE

Mondoñedo, 26, 27 e 28 de Outubro de 2007

Ficha de Inscripción:

Nome

Apelidos

DNI

Dirección

Poboación

CP

Provincia

Telef.

E-mail

¿Alumno universitario? –en caso afirmativo indicar Universidade e Carreira-

Ficha de inscripción para remitir a unha destas direccións ou n.º fax:

  1. Excmo. Concello de Mondoñedo

Praza do Concello, 1

27740 Mondoñedo (Lugo)

Teléf. 982 52 40 03

Fax. 982 50 74 21

  1. Fundación Comarcal A Mariña Central

Rúa Afonso VII, 31

27740 Mondoñedo (Lugo)

Telef. 982 52 40 37

Fax. 982 52 44 10

  1. Dirección de e-mail: xornadas.arqueo@terra.es

Remitir a esta última dirección de e-mail só os datos que se piden na ficha indicando en asunto: inscripción en curso red natura.

Ningún comentario: