20090506

Unha cita noutro blog

Sempre agrada unha cita sobre a propia persoa cando se atopa por aí. Neste caso, no blog do CEIP Gregorio Sanz: http://centros.edu.xunta.es/ceipgregoriosanz/?q=node/473

Ningún comentario: