20090521

Norta de prensa sobre a liña eléctrica en proxecto

ALTERNATIVAS E RETRASOS A primeiros de semana tivemos coñecemento dun asunto que pode ter interes para os veciños. O tendido que proxecta BEGASA-Eon actualmente dende Rego de Galo, en Trabada, ata Reverte, en Ribadeo, pasando polos montes veciñais de As Anzas, Obe e Piñeira tivo polos menos duas alternativas nos ultimos anos. Unha delas conectaba ca linea Doiras-Mondoñedo, pasaria perto de Fornea e baixaria a Barreiros. Segundo as nosas informacions este proxecto foi abandoado pola oposicion do alcalde de Barreiros. A outra alternativa seria unha linea de menos kilovoltaxe, procedente da subestación de Foz e proxectada por terreos que posteriormente ocupou a autovia. Non estamos falando de rumores, porque deste segundo proxecto BEGASA chegou a facer ofertas economicas pola ocupación dos terreos, como esta facendo actualmente en Ribadeo. A nadie debe sorprender que as compañias electricas esteñan barallando continuamente varias alternativas para resolver os problemas de suministro e conquerir os mellores beneficios. Eso cae de caixon. Aquí o que se trata de suliñar e que si esta probado que houbo varias alternativas ao proxecto actual, a empresa promotora debera explicar aos veciños porque elexiu finalmente esta e os poderes publicos democraticos deben exixir estas aclaracions, non porque agora haxa unha protesta veciñal, senon pola elemental coherencia dos representantes elexidos. O contrario e darlle carta blanca a este tipo de empresas para que fagan o que mellor lles veña en cada momento. Asi e como despois veñen as crisis, o paro, os problemas sociais, etc. Poñendolle en bandexa e dandolle todo tipo de facilidades ao capital financiero que non para de especular cas multinacionais da enerxia cos resultados que todos coñecemos. Habera quen diga que non ven a conto, pero no fondo o problema son os dirixentes politicos que practican por norma o “Si Buana” diante dos poderosos e non escoitan as criticas e opinions dos veciños. Agora imos aportar algunhas consideracions sobre o poligono industrial. Primeira: As obras do poligono remataranse a finais do ano actual ou como moito a comezos do 2010. Segunda: O proxecto da liña de alta tension dende Rego de Galo ata a subestación ainda non saliu a exposición publica ao dia de hoxe. Terceira: O proxecto de liña non foi incluido no PXOM, mentras que a Subestación si foi incluida no PXOM. BEGASA-Eon presentou unha proposta de incluir o tendido no PXOM con data 14 de Xaneiro de 2.008. Mais adiante presentou unha alegación con data 15/5/08. Nin a proposta foi atendida, nin a alegación foi resolta a dia de hoxe. Cuarta: A xestion da Subestación esta paralizada polo cambio de goberno da Xunta de Galicia, pero hai catro anos xa se sabia que haberia eleccions no 2.009. Quinta: Mentras non se aprobe o PXOM, o proxecto de Subestación e o Proxecto da linea de alta tension o poligono industrial non empezara a funcionar, non sendo que o abran con “luz de obra”. O problema e o seguinte: ¿Quen e porque retrasa o poligono? Si se sabe que vai estar rematado antes de un ano ¿Por qué non salen as parcelas ao mercado?. ¡Que casualidade! ¡Que dentro de dous anos haxa elecions municipais!. Evaristo Lombardero Rico

Ningún comentario: