20090528

Doutras cousas, stress menores

No medio da loita do leite, e cando xa hai abondas informacións contraditorias, fíxome en dous titulares, a análise do stress do millo pola meteoroloxía cambiante (cambio climático) e a ampliación do emisario cervense por mor de non fastidiar a toma das piscifactorías. Cousas pequenas, pero en ambos casos, algo así como se a ecoloxía doutras especies primara sobre a nosa propia ecoloxía. Entendámonos, nós como especie estamos incluídos no catálogo xeral, e polo tanto, a ecoloxía 'xeral' en principio ten maior rango. Pero a cousa está noutro lugar: no primar a ecoloxía 'non humana', non considerando á mesma altura de consideración a nosa propia microecoloxía, algo que me atopei máis dunha vez ó investigar sobre o tema do ruído. O stress do millo polo cambio climático non quita que o cambio climático afecta á sociedade (algo estudado) e ás persoas (algo descoñecido, sen estudar). E, no caso de Cervo, naturalmente está ben alongar e apartar o emisario da entrada de auga para a piscifactoría, pero se se trata de procurar auga máis pura, non sería máis lóxico que fora a entrada de auga a que se metera máis no mar? Ou as dúas, apartándose unha da outra? Ata que viu o tema de parar todo movemento construtivo na costa, a piscifactoría de Meirengos tiña o emisario preto da costa, con protestas dos percebeiros, e a cousa seguía adiante, no que entendo que é unha semellanza perniciosa co de Cervo. En ambos casos estaría afectada a alimentación humana...