20080707

Sobreo PXOM de Ribadeo

..."pero ó planificar unha estrutura tan importante e na que o ... invirte tantos cartos non houbo quen a integrase nun plan de ..."
De verdade que non sona á un comentario sobre o PXOM de Ribadeo? O texto está traído a partir dunha das últimas frases dun artigo de Suso de Toro desta fin de semana. E, despois de pedir unha definición do Ribadeo que queremos, pois...

Ningún comentario: