20080731

Remedando a entrada anterior

Remedando un pouco a entrada anterior, dicir que segundo parece o concello xa levantou acta de ocupación das instalacións o antigo lugar de alginatos para a construcción dunha senda ambiental que ten probabilidades de ser contestada.
E, procurando cousas en relación co tema, atópome no BOP 1/9/2005 un anuncio de trámite para retirar a Alginatos y Coloides, S.A. (onde iría xa a empesa!) representada por Eugenio Pardo o uso privativo das augas do rego da Vilavella por un caudal de 1,4 (sen unidades, posiblemente L/s), con resolución do ... 16/4/1964 pola comunidade de augas.
Despois de remirar en internet, coido que a arqueoloxía industrial ribadense, sexa Alginatos, Os astaleiros da vila vella (a única referencia 'válidad' en internet atopeina aquí, referida a hai moito tempo e non ós modernos astaleiros) ou ReNoSA (hai non tanto que souben que era 'Resinas del Noroeste, S.A., pero no a mexicana que se atopa por internet funcionando agora mesmo, senón a que aparece no BOP en abril do 2007), sexa cal sexa, merece un pouco de estudo. Tentarei que alguén se meta a iso ... :-)

Ningún comentario: