20080721

A praza de abaixo, hoxe
A conto dun comentario que me deixaron o outro día, poño hoxe un conxunto que fai de vista xeral da 'parte de abaixo' (zona leste) da Praza de Abaixo, co cine Colón aínda sen rematar de remozar no seu exterior. A praza de abaixo xuntaba varias diapositivas da presentación 'Ribadeo Falls', que deste xeito se van ver lixeiramente minoradas. Esperaba hai tempo que comezaran a obra da outra esquina da praza, pero non foi así, e segue derruída.A lembrar que as fotos se poden ampliar...
Como comentario de principio de semana, resulta que unha nova que pasou desapercibida estes días pasados foi a negativa do goberno estatal de retrasar unha hora a oficial de Galicia. Facendo un pouco de historia, foi unha proposta nacionalista (BNG) para aproveitarse mellor do comercio con Portugal e con Asturias. Certamente, hoxe por hoxe, ía resultar curioso por esta zona ter unha hora diferente que a de Asturias, pero non estaba tan mal pensado: o horario actual depende de Greenwich, aliñado abondo con Barcelona, no outro extremo peninsular. Claro que o retraso de horario dos comercios coido que é algo que se pode facer con máis facilidade que un cambio de hora total, e un cambio que está á altura das posibililidades do goberno autonómico. Ou acaso non o está mesmo ó alcance dos gobernos locais a organización de actividades cada vez máis tarde? (Unha mostra, onte á noite cun espectáculo de rúa que por aquí pasou sobre as 11 e media e coido que a quen máis divertía era ós pícaros pequenos, aínda que non só). Pois iso, a hora oficial non se pode cambiar polo momento, pero supoño que non habería problema en facelo co horario de comercio, se se vira abondo convinte. Éo? Non sei se estará abondo estudado.

Ningún comentario: