20080716

Notas de prensa do concello

Como non costa moito cargalas, e por fin mas envían, aí van varias notas de prensa do concello:
HOXE COMENZAN OS TRABALLOS DE PINTADO DOS PASOS DE PEÓNS EN RIBADEO.
Ribadeo, 14 de xullo de 2008. Hoxe comenzan os traballos de pintado dos pasos de peóns en Ribadeo, segundo ven de anunciar o alcalde, Fernando Suárez. O rexedor considera que "hai meses que dan síntomas de que precisaban dunha man de pintura e agora se retrasaron un pouco eses traballos por cuestións metereolóxicas". Suárez Barcia explica que "este ano non se ordenou como noutras ocasións pintar con pistola a modo de darlle só unha capa finiña de poucas micras que logo o que ocorre co tránsito de coches de un ou de dous meses é que se acaba levantando esta partícula tan finiña. Este ano optamos por levar adiante unha solución técnica máis ambiciosa e máis cara que é pintando mediante paleta é dicir extendendo a pintura cunha paleta o que permite que a capa sexa máis grosa e dure máis tempo. En definitiva o que é máis caro ao principio á larda resulta máis barato e máis seguro para que non acabe despintando co paso do tempo".
Os traballos de pintado dos pasos de peóns realízanse en coordinación coa policía local.
Zona azul gratuita
O mércores cando remate o mercado semanal "actuaremos en Doutor Moreda para proceder ao pintado da zona azul gratuita que implantaremos en breve. Un sistema que aprobamos en pleno hai pouco e que xa estivo a exposición pública sen que finalmente se presentaran alegacións, polo que xa está vixente. Só falla pintar a sinalización horizontal e colocar as sinais verticais. Esta ORA será un bó acicate para o dinamismo desta ampla zona comercial de Ribadeo que forman a rúa Doutor Moreda e as inmediacións da Praza de Abastos. Así se poderá dinamizar o aparcamento de coches e as 70 prazas existentes darán máis xogo despois de estaren rotando cada fracción de tempo", explica o alcalde.
Fernando Suárez cre que "en poucos días Ribadeo estará formalmente pintado nas zonas estratéxicas e máis importantes da vila".
--
O CONCELLO ESTABLECE ALGUNHAS NORMAS PARA O DISFRUTE DO PARQUE DE SAN FRANCISCO.
Ribadeo, 14 de xullo de 2008. O Concello de Ribadeo ven de colocar carteis no parque de San Francisco con varias advertencias. Na parte máis próxima ao Concello está prohibido xogar á pelota e circular en bicicleta ou patinete porque se trata dunha zona pensada para o descanso e o lecer dos maiores de Ribadeo.
E na parte do parque que está preto da Igrexa prohíbese a entrada de cans, pídese respeto para o medio ambiente e que se empreguen as papeleiras para despositar o lixo que xeneran os nenos e os pais que os acompañan a disfrutar desa zona de xogos infantís. Ahí sí están permitidos bicicletas, patinetes, balóns…….
--
O PLENO DO CONCELLO APROBOU A PETICIÓN DE ZONA ARI PARA RINLO E A ADHESIÓN AO PROXECTO DUN NÚCLEO DE SOSTIBILIDADE EN RIBADEO.
Ribadeo, 15 de xullo de 2008. O pleno que onte celebrou a Corporación Municipal de Ribadeo aprobou o expedente de petición de área de rehabilitación integral para Rinlo. O alcalde, Fernando Suárez, di que "agora iniciamos un proceso que agardamos que a Xunta dentro de pouco tempo declare formalmente a Rinlo coma zona ARI e que poida ter acceso a axudas importantes por parte do Ministerio e da Consellería de Vivenda".
Na sesión plenaria analizóuse o convenio asinado entre o Ministerio de Fomento e o Concello para a financiación do proxecto de obras de mellora dos tramos urbanos da rede de estradas do estado no termo municipal de Ribadeo e a transferencia de titularidade dos mesmos. Conta Fernando Suárez que "a Demarcación de Estradas de Galicia lle cede ao Concello eses tramos e unha partida de máis dun millón de euros que teremos que investir entre os anos 2009 e 2010".
A Corporación aprobou por unanimidade a adhesión ao proxecto de implantación dun núcleo de sostibilidade en Ribadeo "que era o que requería a orde. Agora instamos á Xunta, á Consellería de Medio Ambiente, para que nos otorgue estas axudas de municipio sostible para o cal se fixo un proxecto bastante ambicioso que plantexa a colocación de paneis solares na piscina municipal de Ribadeo, así coma outras actividades de educación ambiental sobre todo para os máis pequenos. Agardamos que Ribadeo poida ser un dos cinco concellos que aspiran a ser núcleo de sostibilidade", explica o rexedor ribadense.
--
FERNANDO SUÁREZ TILDA DE POLÉMICA E INOPORTUNA POR OPORTUNISTA A PREGUNTA QUE ONTE LLE PLANTEXOU NO PLENO A UPRI SOBRE AS POLÉMICAS CUMBREIRAS DE RIBADEO.
Ribadeo, 15 de xullo de 2008. O alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, tilda de polémica e "inoportuna por oportunista a pregunta que me plantexou o voceiro da UPRI o Sr.Rivas sobre cando se ían dar as licencias de primeira ocupación a eses edificios que teñen as cubertas mal feitas". O rexedor lembra que "todos os grupos, a través dunha folla de ruta que plantexamos de xeito unánime, quedamos en que unha vez que se peche o período voluntario de pago de todos eses expedientes procederáse a dar licencia de primeira ocupación. E poñíase no seu momento coma referencia mediados do mes pasado pero sempre, e así consta na acta realizada polo secretario, despois de pechado o período voluntario de pago".
Fernando Suárez asegura que se produciu un desencontro co voceiro da UPRI no pleno de onte "porque e dígoo ben alto e ben claro e sen ningún de rubor parece que está máis defendendo os intereses dalgúns promotores que os intereses dos veciños de Ribadeo ou sobre todo os asuntos de interés xeral. Nós como grupo de goberno non nos imos aparcar do consenso que entre todos buscamos e agora ben o que non aceptamos son oportunistas nin defensores de intereses oscuros como é o que está a facer o voceiro da UPRI en casi todas as súas actuacións. Só se preocupa de intentar resolver ou sacar das castañas do lume a aqueles promotores que teñen cuestións pendentes co Concello, e non o digo eu senón que o dicen os técnicos municipais, dino os informes técnicos do arquitecto, os informes técnicos do secretario, os informes técnicos dos instructores destes expedientes...".
O rexedor engade que "eu creo que as cousas se poden facer ben e con consenso e que se cheguen a rematar nun prazo razoable que é o que pretende este goberno e o resto dos grupos da Corporación tamén perseguen o mesmo. Por nós non imos faltar a esa palabra, pero agora xa estamos un pouco fartos de oportunistas que se adican a defender intereses oscuros e espúreos, pero él saberá e deberá darlle contas á cidada"
--
O ALCALDE ORDEA CORTAR UN CAMIÑO DE TITULARIDADE MUNICIPAL QUE ESTABA A SER EMPREGADO POLOS CAMIÓNS QUE TRABALLAN NAS OBRAS DA AUTOVÍA A-8.
Ribadeo, 15 de xullo de 2008. O alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, ordeou nas últimas horas cortar un camiño de titularidade municipal próximo á cooperativa dos Irmandiños que estaba a ser empregado por camións de grande tonelaxe que traballan nas obras da Autovía do Cantábrico, no treito entre Reinante e Ribadeo. O rexedor asegura que a Policía Local advertíulle desta posibilidade á empresa OHC e aos camioneiros que transitaban pola zona "dixémoslles que cortaríamos o camiño ata que depositasen a fianza correspondente que establecerá o arquitecto municipal. Unha medida que non ten un afán recadatorio. O único que queremos é que se respeten as vías públicas porque despois todo son boas palabras e un día marchan e os que quedan co paquete das estradas en mal estado somos os veciños e o alcalde". Fernando Suárez engade que "diante do incumprimento desa indicación verbal din a orde de cortar ese camiño prohibindo o acceso a eses camións baixo a miña responsabilidade e si queren levarnos ao xulgado poden facelo. Por parte do Concello non se autorizará o paso de camións de grande tonelaxe nin desta obra nin doutras que poida haber ,que nos estropean os camiños municipais, sin que teñan depositada unha fianza que poida responder dos danos que poidan ocasionar neses viais públicos. Que non hai desperfectos a fianza devólvese e aquí paz e despois gloria, pero entretanto esto non é nin Mozambique nin Tanzania nin un país tercermundista. Esto é Ribadeo e aquí as cousas están regladas".
O alcalde de Ribadeo lembra que o vial en cuestión "xa foi fonte de polémica hai uns meses por parte da empresa FCC que fixo o tramo de autovía en Ribadeo e que estropeou ese camiño e outros moitos que logo deixou a medio reparar, algo que a día de hoxe temos prácticamente impugnado. Houbo un acordo entre os diferentes grupos para pedirlle á Demarcación de Estradas que se faga cargo desta reparación ou que lle ordee a FCC a que a realice. E agora con todo esto coleando e sen resolver voltamos a sofrir unha situación similar".
--

Ningún comentario: