20080724

Novo blog para notas de prensa do concello de Ribadeo

Como adiantei o outro día, remato de crear un novo blog para as notas de prensa do concello. Irá facéndose mellor, tendo en conta que terá data de finiquito, pois espero que pronto o concello teña un blog propio para iso das notas de prensa, nun novo portal do concello, con máis servizos, etc...

Ningún comentario: