20231017

NOVOS DATOS SOBRE A REPRESENTACIÓN CONSULAR EN RIBADEO. Chemi Lombardero

    Como un anexo ós libros de Chemi Lombardero sobre o porto de Ribadeo, os que aparecen nas fichas da imaxe arriba, o autor adxunta unha lista co estado actual das pesquisas sobre os representantes estranxeiros en Ribadeo ó longo do tempo:

 

NOVOS DATOS SOBRE A REPRESENTACIÓN CONSULAR EN RIBADEO

Chemi Lombardero

No meu libro sobre o porto de Ribadeo nos séculos XIX e XX inclúese un cadro cunha relación de cónsules que exerceron as súas representacións en Ribadeo. A tal relación estaba copiada en grande parte do libro do profesor Antonio Meijide Pardo (1970), e algúns nomes saíron dos traballos de Pejerto Saavedra (1985), Méndez San Julián (1929) e Juan Carlos Paraje Manso (La Comarca del Eo, nº 3238). Pasado o tempo, en posteriores inmersións no papel vello foron aparecendo novos nomes de cónsules e vicecónsules que aumentaron a lista dos diplomáticos menores que exerceron no noso porto. Estes atopáronse nos periódicos Riberas del Eo, Bandera Católica e Castropol e non foron os menos os que apareceron no Arquivo Histórico da Provincia de Lugo (Protocolos notariais) e do Arquivo Histórico do Concello de Ribadeo (Actas), con motivo doutras pescudas.

Non fai falta aclarar que o ano que se sinala é a data da que temos coñecemento, pero, sen dúbida, deberon ocuparse os cargos en períodos máis longos. Os baleiros na cronoloxía son a proba de que aínda estamos lonxe de completar a lista, mais, con seguridade, coas aportacións doutras persoas, hase chegar a encher o álbum de cromos. Algo así como o que estamos a facer moitas persoas coas coleccións da nosa prensa local, aportando as familias os vellos xornais que teñen nos faiados. Deste xeito, pouco a pouco, vanse enchendo os ocos dos anos incompletos. Na actualidade, a sección de hemeroteca local da biblioteca El Viejo Pancho é unha excepción da que se pode dispor en poucas vilas.

Esta lista consular -é unha obviedade- revela a importancia histórica do tráfico portuario co estranxeiro -a fachada occidental europea- do porto de Ribadeo. Comercio marítimo que procede, ao menos, da Idade Media e chega ata os nosos días con moi pequenos períodos de interrupción.

A relación remata con mister Grey, o vicecónsul inglés que formaba parte da rede de representantes-espías que os ingleses tiveron durante a 2ª Guerra Mundial por todos os portos e cidades españolas de interese para vixiar a colaboración que a ditadura franquista prestaba a Alemaña. Mister Grey viviu eses anos no hotel Ferrocarrilana, do que gardou sempre un bo recordo, como puido constatar o médico Mario López Durá que o foi visitar á súa casa de Inglaterra cando fixo un ano de prácticas en 1947 nun hospital de Manchester.

1623 Juan Gallo     Cónsul das Nacións Estranxeiras

1630 Juan Gallo     Cónsul das Nacións Estranxeiras

1642-45 Dionisio Li     Cónsul das Nacións Estranxeiras

1647, 1663 Thomas Foord     Cónsul das Nacións Estranxeiras

1652 Dionisio Li      Cónsul das Nacións Estranxeiras

1664 Paulo Francisco Braquefort     Cónsul de Inglaterra e Nacións Estranxeiras

1672 Bernardo de los Ríos y S.Germán     Cónsul de Francia

1687 Paulo Francisco Braquefort     Cónsul de Inglaterra e Nacións Estranxeiras

1727 Julio Arango     Cónsul da Nación Inglesa

1734 Julio Arango     Cónsul de Inglaterra

1743 Juan Francisco     Cenzano Vicecónsul de Francia

1752 Domingo Alexos     Cotarelo Cónsul de Inglaterra

1752 Juan Francisco     Cenzano Cónsul de Francia

1766 Juan Francisco Cenzano     Vicecónsul de Francia e Inglaterra

1776 Román Travieso dos Couces     Vicecónsul de Inglaterra

1780 José Benito Maimó     Vicecónsul de Portugal

1782 Román Travieso dos Couces     Cónsul de varias nacións

1795 José Antonio Campoamor     Vicecónsul de Portugal

1795 J. L. Pardiñas     Vicecónsul de Portugal

1796 D. Mª López Becerra     Vicecónsul de Francia

1801 Román Travieso dos Couces     Vicecónsul de Dinamarca e Inglaterra

1803 Pedro Miranda Villami    l Vicecónsul de Dinamarca e Suecia

1803 J. C. Pimentel Silva     Cónsul dos E. E. U. U.

1803 Román Travieso dos Couces     Vicecónsul de Suecia

1804 Luis del Prado     Vicecónsul de Dinamarca e Inglaterra

1807 Francisco María Amor     Vicecónsul de Portugal

1808 Antonio Prado     Representante de Inglaterra

1813 Francisco María Amor     Vicecónsul de Portugal e Inglaterra

1816 Francisco María Amor     Vicecónsul da S. M. Británica

1818 Diego María Barrera     Vicecónsul de Francia

1820 Francisco María Amor     Vicecónsul da S. M. Británica

1821 J. León Sexce     Vicecónsul suplente de Rusia

1833-35 J. León Sexce     Vicecónsul de Inglaterra

1835 Diego María Barrera     Vicecónsul de Francia

1844 J. León Sexce     Vicecónsul de Holanda

1881 José Ramón Moscoso     Cónsul da República Arxentina

1884 Carlos Casas Muñoz de Estepa     Cónsul de Francia

1887 Laureano Noceda Martínez     Vicecónsul da República Arxentina

1893 Carlos Casas Muñoz de Estepa     Cónsul de Francia

1893 José María Fernández Arruñada     Vicecónsul do Uruguay

1899-11 Secundino Barcia Arango     Vicecónsul da República Arxentina

1923 Carlos Casas Couto     Vicecónsul de Portugal

1923 Carlos Casas Couto     Axente de Austria-Hungría

1931 Agustín Torrontegui     Cónsul de Inglaterra

1941-45? Rodrigo Grey     Vicecónsul de Inglaterra

Chemi Lombardero

 

Ningún comentario: