20231030

Declaración sobre a transparencia na Lei de IA na UE

    Deixo en baixo a tradución da declaración sobre transparencia na lei de Intelixencia Artificial que prepara a UE baixo a presidencia de España, polo interese que ten esta lei no futuro da liberdade vital de cada quen.

    Traducido de xeito automático cunha lixeira revisión:

Declaración sobre a transparencia na Lei de IA

23 de outubro de 2023

    Os asinantes somos organizacións da sociedade civil que defendemos o interese público e representan usuarios do coñecemento e comunidades creativas.

    Alentámonos de que a Presidencia española estea considerando como adaptar o seu enfoque aos modelos de fundación con máis coidado, incluíndo un énfase na transparencia. Reiteramos que os dereitos de autor non son o único prisma a través do cal os requisitos de información e transparencia deben verse na Lei de IA.

    Responsabilidades xerais de transparencia dos datos de formación

    Unha maior apertura e transparencia no desenvolvemento de modelos de IA poden servir ao interese público e facilitar unha mellor compartición creando confianza entre creadores e usuarios. Como tal, en xeral admitimos unha maior transparencia en torno aos datos de adestramento dos sistemas de IA regulados, e non só nos datos de adestramento protexidos por dereitos de autor.

    Balance de dereitos de autor

    Tamén consideramos que se deben respectar as flexibilidades de dereitos de autor existentes para o uso de materiais con copyright como datos de formación. A Directiva de 2019 sobre dereitos de autor no mercado único dixital e, en concreto, as súas disposicións sobre excepcións á extracción de textos e datos con fins de investigación científica e para fins xerais, proporcionan un marco axeitado para a formación en IA. Ofrecen seguridade xurídica e logran o equilibrio adecuado entre os dereitos dos titulares de dereitos e as liberdades necesarias para estimular a investigación científica e fomentar a creatividade e a innovación.

    Aproximación proporcionada

    Apoiamos un enfoque proporcionado, realista e práctico para cumprir a obriga de transparencia, que suporía unha carga menos onerosa para os pequenos actores, incluídos os actores non comerciais e as pemes, así como os modelos desenvolvidos mediante FOSS, para non sufocar a innovación no desenvolvemento da IA. Unha obriga demasiado gravosa para estes actores pode crear barreiras importantes para a innovación e impulsar a concentración do mercado, o que levaría a que o desenvolvemento da IA só se producira nun número reducido de grandes operadores comerciais con bos recursos.

    Falta de claridade sobre a obriga de transparencia dos dereitos de autor

    Agradecemos a proposta de esixir aos desenvolvedores de IA que divulguen as políticas de cumprimento dos dereitos de autor seguidas durante a formación dos sistemas de IA regulados. Aínda nos preocupa a falta de claridade sobre o alcance e o contido da obriga de proporcionar un resumo detallado dos datos de formación. Non se debe esperar que os desenvolvedores de IA enumeren literalmente todos os elementos do contido da formación. Sostemos que tal nivel de detalle non é práctico, nin é necesario para implementar as exclusións e avaliar o cumprimento da excepción de minería de datos e textos de propósito xeral. Agradeceríamos máis aclaracións por parte dos colegisladores sobre esta obriga. Ademais, unha entidade independente e responsable, como a Oficina de IA prevista, debería desenvolver procesos para implementala.

Asinantes

COMMUNIA

Creative Commons

Wikimedia Europa

Ningún comentario: