20221216

Manifesto da Outra Xente. Para ler e/ou asinar

    Deixo a continuación o manifesto e a ligazón para asinalo.

Manifesto da Outra Xente

Vivimos un tempo de emerxencia planetaria. Cómpre poñer fin á guerracontra a natureza. Poñer fin aos procesos de extinción. Acabar cos asasinatosecolóxicos en masa contra a Outra Xente.

É hora de descolonizar e desescravizar a nosa mente. O respecto á OutraXente, á natureza, é tamén a nosa emancipación. Sen a biodiversidade non haberálugar para o ser humano.

Fronte ao fanatismo da sobreexplotación ilimitada debemos abrir paso aun decrecemento, entendido como unha nova abundancia. Abundancia no benestar con e coa natureza. Temos que renaturalizármonos para reencantarnos coa nai terra.

Chegou o intre de pensar en ampliar os dereitos da outra xente e espallar de xeito universal leis que a defendan fronte a todo tipo de ecocidio.

Hai que actuar. O primeiro paso, a primeira revolución, é comezar aescoitar as voces da Outra Xente. 

Para unirse, podes facelo aquí.

Ningún comentario: