20211228

Coronavirus en Vilalba, martes 20211228

    131 casos, incidencia de 930 por cada 100 000 habitantes ós 14 días. Segue a medrar.

    Nota: Algúns días, o concello saca unha nota de casos de coronavirus. Illada e sen referencia de cando foron actuaizados os datos que recolle, por suposto que é unha indicaicón que pode mesmo ser máis exacta ou actualizada que os datos do SERGAS, mais non é 'homologble' cunha serie como esta.

    Anteriores.


Ningún comentario: