20200718

Seguindo coa análise das eleccións autonómicas 2020 en Ribadeo

Seguindo co desmenuzamento dos datos das eleccións ó Parlamento de Galicia de xullo de 2020, pasamos á parte correspondente a voto en relación a renda e lugar.
Se se collen as diferentes seccións censais e mesas:
2705101001 Turismo
2705101002 Teatro
2705101003 Col. Sgdo. Corazón
2705101004 Ove/Vilaselán
2705101005 Vilaframil/Devesa
2705101006 Covelas/Vilaousende
E se cruzan os resultados cos datos de renda (accedín só ós de 2016), obtense a seguinte gráfica de porcentaxes de votos a cada partido en función da renda de cada sección censal:
Nótase que o voto ó BNG é o máis uniforme a traverso dos diversos conxuntos de renda, votando máis ó PSOE as seccións de rendas relativamente máis altas (vila), e ó PP as relativamente máis baixas (campo). A estatística correspondente ós demáis partidos só tería algo de valor polas cifras implicadas nos casos da coalición na que participa GeC/Podemos/... que recabaría votos de xeito diferencial nunha sección censal, a de menor renda, aumentando polo demáis lixeiramente a porcentaxe nas rendas máis altas, e Vox, que si tendería a aumentar o número de votos recollidos ó aumentar a renda.
Case complementario co anterior, ó ser as seccións censais da vila as de maior renda, é o gráfico seguinte, que distribúe os votos agrupándoos na vila e no campo (incluído Rinlo neste último):
Vese ás claras unha diferente distribución de votos na vila e no campo para os cinco partidos máis votados, mantendo a porcentaxe só o BNG, como xa vimos na gráfica anterior. 
Para comprender mellor e ter unha visión de conxunto, hai que lembrarse de que o censo na vila é abondo superior ó censo no campo, co que o peso das porcentaxes nun e outro caso son diferentes.
E, algo que non debemos esquecer por ausencia dos implicados, segundo o ine:
É dicir, o 15% de votantes de Ribadeo está no estranxeiro, a máis dos desprazados noutros lugares de España. Por experiencia propia, sei que pedir o voto por correo, dificultades aparte, non implica nin moito menos poder votar, a máis de que no estranxeiro implique asemade pasar por un consulado, que pode estar a varios centos de quilómetros. É dicir, eses votos, que polo que parece non serán contabilizados ata mañá, sendo os datos actuais que estou a manexar provisionais, son votos difíciles de conseguir para exercer o dereito. De aí a baixísima participación dese sector, e o que se pode intuír, unha posible notable variación de resultados en caso de que se normalizara a situación.

Ningún comentario: