20200717

Historia das eleccións autonómicas en Ribadeo

Ribadeo é un lugar máis que contabiliza nas eleccións ó Parlamento de Galicia. E, como tal, tren a súa historia de números, filias e fobias ó longo do tempo. Velaeiquí algúns gráficas para representar esa historia dende o ano 1993.
O primeiro, un gráfico coa cantidade de abstención. Vai medrando, o que indicaría un afastamento da xente en relación ás eleccións autonómicas. Ó tempo, vese que influencia do COVID-19 en relación coa decisión de achegarse ás urnas non foi tanta, incrementandose a abstención esta convocatoria en relación a 2016 arredor dun 15%.
A segunda gráfica da os votos históricos nas autonómicas en Ribadeo para os tres partidos máis votados. é evidente que o afundimento das coalicións de esquerdas arredor de Mareas, Podemos, Equo, etc, foi capitalizada polo BNG:
Na gráfica tamén é evidente que, grazas a eso, é o único partido reseñable que sube en votos. E moitos, aínda que queda lonxe o PP, que recolle a maioría. Tamén que, exceptuando o xa dito do BNG nestas eleccións, o aumento de abstencións remata afectando máis ou menos de xeito semellante a todos os partidos máis representativos.
En fin, outro día, unha análise sobre outro aspecto destas eleccións en Ribadeo.


Ningún comentario: