20170915

Nota informativa do colectivo Por Nuestro Faro (20170914)

Deixo aquí a nota de prensa do colectivo Por Nuestro Faro emitida onte, con algún comentario meu engadido ó final.
Ribadeo, 14 de setembro de 2017.
   Ao fio da última nota informativa do Concello de Ribadeo encol do Proxecto de Apartamentos no Faro da Illa Pancha vémonos na obriga de crarexar o seguinte:
   En primeiro lugar o Sr. Alcalde manifesta defender a legalidade pero pasa amplamente dos informes do Defensor del Pueblo, que, por segunda vez, o día 22 de Agosto notificoulle a falla de Informe de Impacto á Rede Natura 2000, requisito impresindible para xestionar a concesión e conceder a licencia. Non se entende qué legalidade defende o concello de Ribadeo, despois de que a falla de ese informe lle fose notificada duas veces por un organismo oficial da categoría da oficina do Defensor. O Sr. Alcalde nen tan siquera fai unha mínima mención ou alusión ao Defensor. Limítase a esquecelo como se non existise, e despois fai gabanza dunha suposta legalidade que interpreta á sua maneira, sen mais explicacións.
   Polo demais a nota do Concello incurre en vaguedades que amosan a sua intención de abrir os apartamentos, desdecíndose do seu compromiso de exixir á Adminsitración Portuaria o acceso libre dos veciños e visitantes. Concretamente quixéramos que nos crarexase a seguinte frase do seu comunicado:
   “O rexedor asegurou que o concesionario presentou hai pouco unha terceira declaración responsable na que garante o acceso público así con ter arranzado as deficiencias detectadas polos técnicos municipais.
   O problema é moi doado de entender: ¿Pode un concesionario particular “garantir” o libre acceso á Illa Pancha?. ¿Non quedamos en que ese asunto era competencia da Autoridade Portuaría? E ainda máis: A concesión foi de cincocentos metros cadrados según consta na resolución da Autoridade Portuaria. ¿Pode legalmente un particular garantir o acceso aos 4300 metros cadrados da illa?.
   Demasiados inquéritos e demasiada ambigüidade nas declaración do Sr. Alcalde para contradecirse unha volta si e outra tamén. Lémbrese cando dixo que o Defensor podía ser un incompetente, para despois solicitar información e personarse no expediente deste organismo e rematar pasando dos sus informes. E agora admitindo a posibilidade de que un particular sexa o garante do acceso a unha illa, ate agora pechada ao público pola Autoridade Portuaria.
   E logo ¿ estas reviravoltas non forman parte dunha política destinada a darlle paso aos apartamentos deixando no aer moitos inquéritos sobre a legalidade da tramitación?. O informe técnico de Medio Ambiente sobre o impacto na rede Natura 2000 ¿Non era preceptivo e vinculante? ¿E non dixo o Defensor, repetidamente que non existe? ¿Onde vai a letanía sobre os informes preceptivos e vinculantes?. ¿ E non é unha decisión política calculada con obxectivos electorais pasar duns informes e darlle prevalencia a outros?.
    Dende logo nos non entendemos nada, así que haberá que agardar a que veña o diaño e nolo explique. Pero mentres non chegue o día seguiremos denunciando a falla de información e pensando que aquí ainda hai moito que crarexar.
COLECTIVO POR NUESTRO FARO

Comentario:
Asumindo a nota de prensa dun colectivo do que formo parte, coido que en un medio coma este pódese desenvolver algunha das partes de xeito máis amplo do que aparece no mesmo. Por suposto, coa historia que xa ten o colectivo, pódense aportar moitos máis datos, o que non farei para non cansar nin repetir. O mesmo pasa coa idea de fondo e razoamentos sobre a illa como ben común e protexido, cousas que tamén se esquecen na nota de pensa do concello. Dito o anterior:
- A nota do alcalde fala de tres notas de declaración responsable diferentes. Por suposto, debe entenderse que cada nota anularía a anterior. Tamén, que cada rectificación aporta menos credibilidade sobre unha actuación responsable.
- Na nota da alcaldía fálase da legalidade cando se están esquecendo os propios argumentos legais para a concesión da apertura polo concello. É certo que con unha declaración responsable pódese abrir, pero se se pecha e logo non se esixe todo o que se ten que esixir (e aí está o informe do Defensor e ata onde sabemos, o incumprimento das condicións do contrato), é un fallo do concello, tanto na licenza como para uso legal posterior.
- O propio esquecemento do re-remarcado polo Defensor del Pueblo, resta argumentos a unha hipotética defensa da actuación do concello. Algo que por unha parte vai en interese do todos, non xa como copropietarios da illa, senón tamén na defensa dos nosos propios cartos, que son os que o concesionario pretende coa reclamación interposta ó concello.
- As declaracións que, segundo o alcalde, fixo o concesionario topan de frente e contradinse cun documento que prevalecería sobre elas e que o alcalde ten no seu poder, o contrato de concesión, que en ningures fala de que fora modificado, e que especifica que o portal de acceso á illa  permanecerá cerrado sempre, salvo cando o abran os dende os seus vehículos os clientes do hotel.
- A declaración responsable entendo que non se fai xusto cando se vai abrir, como se insinúa na nota, senón ó presentar o papeleo para obrar. Iso implicaría que se no seu momento non se axustaba á legalidade, como di a nota, non se lle debera xa conceder permiso de obra.
En fin. Continuaremos.

Ningún comentario: