20110203

Só unha cita

de Gandhi; téñoa apuntada hai tempo para un día como hoxe, coido que tirada do video 'La obsolescencia programada': "O mundo é abondo grande para satisfacer as necesidades de todos, pero sempre será abondo pequeno para satisfacer a avaricia dalgúns". Pois iso.

Ningún comentario: