20110218

Nota de prensa

Despois de ter visto na prensa algunha información que non sei de onde saiu, ó poder facelo, onte emitín unha nota de prensa:

A raíz das dilixencias previas abertas na causa da denuncia presentada contra D. Balbino Pérez Vacas, sendo imputado posteriormente tamén D. Manuel José María Díaz Sánchez, téñense producido diversos rumores e noticias, mesmo últimamente, en relación co caso. Ata o momento, estimando que un caso no xulgado debe ser respetado en silencio durante a investigación pertinente, nin din nin respondín información algunha. Non obstante, dada a finalización do período de instrucción en Mondoñedo e o paso do caso á Audiencia Provincial de Lugo, ábrese unha nova etapa no procedimento que me permite expoñer de xeito claro a actualidade do mesmo, máis aló de informacións de terceiros ou comentarios dunha ou outra tendencia.
É evidente que o xuízo non finalizou, e que polo tanto, non cabe falar de culpables, que os implicados poden presentar recursos, etc. Tampouco a miña pretensión neste momento vai máis aló que deixar clara a situación. Para elo, limitareime a usar como ilustrativas as seguintes frases, extraídas do último auto realizado en Mondoñedo:
“En el presente caso, por parte de los implicados, esto es, el Alcalde y el Secretario del ayuntamiento de Ribadeo, existía la obligación de actuar, (…) a partir de ese momento no se realizó ninguna actuación tendente a dar una respuesta adecuada al denunciante. Por tanto, concurren los elementos del tipo del Artículo 404 del Código Penal (…) inactividad en el ejercicio de sus funciones que supone una resolución arbitraria, y contraria a derecho por existir la obligación de actuar, existiendo 13 deunucias a las cuales no se dio trámite por parte de los implicados, tanto por parte del Alcalde encargado de la resolución de dichos expedientes como por la del Secretario del Ayuntamiento quien tampoco ejerció sus funciones (…) correspondería al secretario del Ayuntamiento informar de la necesidad de tramitar dichos expedientes, máxime cuando por el alcalde y funcionarios que declararon judicialmente manifestaron que correspondía la iniciación y tramitación de los expedientes al Secretario.
(…) Se estima que concurren indicios de criminalidad en los imputados, y por ello procede ordenar la continuación del procedimiento (…)
Por todo ello, no ha lugar a estimar el recurso (…)
Notifíquese esta resolución a las partes y al ministerio fiscal haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial (...)”.

Coido que, polo momento, está claro o que hai.

2 comentarios:

Anónimo dixo...

Si todos los ciudadanos se comportaran de esta forma, España no sería un pais tercermundista gobernado por indeseables que utilizan la llamada democracia, que no lo es, en su beneficio, ignorando el interés del pueblo. Felicito al autor de la denuncia por tener el valor de exigir sus derechos.

agremon dixo...

A nova, na Cope.