20110223

23-F

Escapábaseme. O pensamento de que podería facer e a sensación de estar a algo máis de 200 km da fronteira. Que ter feito de seren as cousas lixeiramente diferentes o 23-F?
Hoxe temos a mirada dirixida a Libia, cun ditador masacrando ó seu pobo e vémolo como algo lonxano, a pesares de todos os males da nosa chamada democracia.

Ningún comentario: