20110224

Preparando unha residencia de anciáns

Preparando a primeira xuntanza da comisión en pro da residencia de maiores, atópome cos útimos datos do ine (http://www.ine.es), e sen contar os 1 100 ribadenses residentes no extranxeiro, fabrico unha táboa e unha gráfica, que poño a continuación...

A táboa correspondente:
Ambos sexos Varóns Mulleres
Total... 9,988...4,752...5,236
0-4...... 422...222...200
5-9...... 394...196...198
10-14.... 347...174...173
15-19.... 343...168...175
20-24.... 446...242...204
25-29.... 640...311...329
30-34.... 786...384...402
35-39.... 816...406...410
40-44.... 761...371...390
45-49.... 775...394...381
50-54.... 718...370...348
55-59.... 588...288...300
60-64.... 552...273...279
65-69.... 549...232...317
70-74.... 496...209...287
75-79.... 540...224...316
80-84... 432...171...261
85 e +... 383...117...266
Na gráfica xa se observa que non é unha pirámide, típica dunha poboación nova, senón engrosada na zona media de idade, e con máis vellos que xente nova, o que explica a cifra de 8219 electores de cara ás próximas eleccións, moi avultada en relación ó total. Entre as persoas maiores, destaca a lonxevidade feminina, que se anota diferencias cuantitativas importantes a partires dos datos de 65-70 anos, mentras que en idades anteriores a cousa está máis ou menos equilibrada. Voltando ó tema da residencia, atopámonos con que no último censo, con datos que corresponden a finais do ano pasado, hai 815 persoas con 80 ou máis anos, correspondendo ó 8,2% da poboación, que serían grosso modo os e as candidatas á residencia. Pero, aínda supoñendo a desaparición total dese colectivo en 10 anos, o grupo de idade seguinte correspondente a un intervalo de dez anos (que polo tanto, terán máis de 80 no 2021), está formado por 1036 persoas, o 10,4% do censo actual e unha cantidade que representa un aumento do 27% sobre os '80 e +' actuais. De igual xeito, correndo outros 10 anos máis, atopámonos cun colectivo de 1101 persoas, un 35% máis que na actualidade.
Na realidade, Ribadeo necesita non unha, senón varias residencias... pero vaiamos paso a paso: primeiro, unha.
Un artigo sobre o tema: Stop al destierro de nuestros ancianos.