20081208

Teléfono 902 do Sergas

Paso ó blog parte dun correo que me chegou hoxe en relación coa polémica do 902 do Sergas e que pode ser interesante como método, polémica a parte.
" Se te chegou unha carta do Sergas para que pidas cita no teléfono 902-077-333, para beneficiarte da tarifa plana ou chamar máis barato, o único que tes que facer é chamar os teléfonos fixos que todo número 902 ten asociado. Según dende qué provincia fagas as chamadas, os teléfonos que tes que marcar son os seguintes:
A CORUÑA: 981-952-950
LUGO: 982-269-893
OURENSE: 988-398-350
PONTEVEDRA: 986-806-350
Ó normal é que se chame dende a provincia de residencia, pero se estás en Lugo de paso e queres pedir cita para o teu médico que está nun centro de saúde de Ourense, chama ó teléfono de Lugo: sairáche máis barato. Aténdenche os mesmos teleoperadores e exactamente nas mesmas condicións que se chamaras ó 902, pero benefíciaste de chamadas máis baratas.
"

Ningún comentario: