20081208

Accesibilidade

Parece que o concello non só non permite facilidades para acceso de discapacitados á casa do concello. Pódese ver que na flamante nova web tampouco está permitido linux, por exemplo, para ver as fotos aéreas. É dicir, quen quera ser libre en internet será equiparado a un discapacitado... Os outros poderán ter a ilusión de acceso a tódolos contidos.

Ningún comentario: