20081210

David Antonio López Álvarez

Ribadense. Ten exposto moitas veces ó longo do viciño mundo mundial, ten estado en conversas para crear unha sección de museo destinada á súa colección, mesmo coido que un museo enteiro, ten... exposto por última volta en Ribadeo hai moitos anos na Feira da Ciencia, se mal non me lembro. Non ten unha colección de obras pictóricas ou escultóricas, senón de cunchas, insectos, escaravellos, ... e está sendo aproveitado fóra de Ribadeo e non aquí. Coñézoa, e a súa exposición daría para un museo enteiro. De feito que eu saiba, hai tamén tempo que non se expón todo o conxunto por falta de sitio nos lugares que lla piden. Daría para 'dinamizar' outro tipo de turismo en Ribadeo.
Mentras, quédase sen sitio para tela almacenada.

Ningún comentario: