20081227

Plan sectorial e manifestación

Despois da entrada sobre o tema, deixo unha ligazón sobre a manifestación desta mañá e algún comentario máis. Xa veremos tamén o que sae na prensa. Porque hoxe saiu por exemplo, isto. E paréceme pouco adecuado que un alcalde tente substituír un apoio ós necesitados de pisos (aínda que poida que nonesteña moi ben deseñado) por outro que prime a obra construída sen plan máis que de beneficios inmediatos.

Ningún comentario: