20081211

Rebelíón no mercado

Polo momento, parece que non vai haber mercado. Onte había unha situcación curiosa, con furgonetas pero sen postos. E o alcalde dicindo que hai máis xente que quera vir que postos. Dado como está de cheo normalmente, non sería estrano. Pero o caso é que onte non houbo e polo momento funciona o que ninguén se quera meter en líos instalando un posto.
Como soe ocorrer neste tipo de conflitos, a cousa xa ven de antes, e a normativa foi aprobada co PP e sendo o portavoz de UPRI concelleiro do grupo de goberno. Ademáis, resulta que se aplica a normativa (agora) mentras noutros temas parece pasarse abondo máis da normativa correspondente.

Ningún comentario: