20080531

Transparencia informativa e democracia

    Titulo esta entrada de igual xeito que un artigo do que quero facer varias citas:
    "Son as fontes e os contidos os que determinan o nivel de calidade e de interese público da información". Apliquémolo á nave que se pretende facer na ría, por exemplo. 
    "Por costume, quen ten as respostas non quere responder porque no seu control radica o seu poder". Serve o mesmo tema da Nave de Mirasol. "O problema aparece cando as respostas son custodiadas pola Administración pública". O mesmo. 
    "A democracia está baseda na información , porque é o cidadán quen ten dereito a coñecer, a expresarse e a estar en desacordo". A mesma referencia volta servir, de novo. Pero pódese cambiar de xeito moi doado o tema de referencia. O mesmo que nas citas anteriores. De calquera xeito, o significado das citas escollidas de J.L. Manfredi é diverso. 
    A primeira pode servir de ilustración á perda de interese xeral pola información de referencia política. Inflacción de fontes e raquitismo de contidos fan baixar o nivel de calidade e o interese das novas. A consecuencia inmediata é o desinterese social e a baixa de aprticipación debido a elo. 
    A segunda explica o funcionamento macarrónico de moitos tipos de administración pola sentencia 'información é poder'. Entre elas, a local de Ribadeo. Négase información a uns, dáselle toda a que se queira a outros. Hai xente que está ata o gorro de que de calquera cousa que entregue no concello sexa comunicada información por escrito ás entidades ás que faga referencia no seu caso, mentras que se pide información sobre a xestión desa mesma cousa, se lle diga que non ten dereito. ... aínda que se espera que, a base de dictámenes xudiciais, pouco a pouco alcalde 'ou quen sexa' vaia variando a postura (dicía unha vella canción relacionada coa relixión 'la vida es lucha') 
    A terceira fáime referir de novo ó parágrafo anterior. É que administración é peor que as empresas? Non, sinxelamente non ten que ver: as empresas estarán controladas internamente no seu caso polos propietarios, pero o caso é que para a administración o equivalente a propietarios somos nós, os cidadáns. En cambio, se a mesma administración crea organismos autónomos (caso de Portos de Galicia), quen os controla? A resposta difícilmente é "o cidadán de a pé". 
    A última hai que vela en confrontación as segunda cita: se a información é poder, e o cidadán ve truncado o seu dereito a ela, é evidente que o que ve é que a democracia é asimétrica, é dicir, deixa de ser democracia. 
    Unhas cantas referencias para ilustrar o anterior: 
    * Unha nova no 'El Mundo' sobre ruído. Quen ten información de que está facendo o concello de Ribadeo sobre o ruído, despois de alomenos dúas sentencias condenatorias de como xestiona o tema? A resposta, a vista de resultados, é: nada ou moi pouco a dereitas. Pero seguro que hai algún papel por aí onde se di que se está a facer algo. 
    * Unha viaxe ó Uruguai comeza hoxe. Ó final, parece que si se deu unha programación da mesma, despois de que se movera a prensa. Mais, estamos en Ribadeo. Quen deu a información adecuada ós ribadenses sobre a viaxe dos seus representantes? Existir, supoño que existe. Coñecer, non se coñece. Ou será que non existe (ver por exemplo o artigo de José Mª). Tamén, todo segundo a prensa, parece que finalmente vai menos xente da que se pensaba. De Ribadeo, o alcalde (a lembrar que alí naceu), o portavoz do PP (quen non quere que as asociacińs se interfiran), o portavoz do PSOE, a representante da fundación comarcal da Mariña Oriental e o xerente dos irmandiños. Parece abondo heteroxénea a comitiva para facer algo de proveito, pero, voltamos ó mesmo: podo aseguralo? non, non hai información. 
    * A nave do porto: evidentemente, información é poder: Cando se presentou o Presidente de Portos aquí, a cousa xa estaba no DOG. Hai quen crea que os empresarios que poideran estar interesados non tiñan a información antes que os opositores á nave? Portos e unha entidade pública. Pode facer un control dela o cidadán? 
    E, como é domingo, algún aspecto máis lúdico: 
    Deixo para finalizar unha ligazón, versión dun poeta novel de algo que moitos pensamos sen versificar. E, xa que é domingo, tamén algo para enganchar no voluntariado a aquelas persoas que teñan un pouco de tempo, moi pouco: por exemplo, uns momentos de aborremento. 
    Algunha nova máis que me ten pasado M. Grueiro sobre a nave en Mirasol e a construcción na zona (incluído o castro da Atalaia en S. Cibrao): http://www.burbuja.info/inmobiliaria/showthread.php?t=66818; http://www.elcorreogallego.es/index.php?idMenu=5&idEdicion=894&idNoticia=304871
    Para rematar coa nova de que 'paseo habemus' cara ó sur pola beira da ría.

Ningún comentario: