20080502

Chan rústico de protección de augas


Si, haberá que protexelas: na imaxe de O Valín- A Capela- a Pastoriza, o S.R.P.Ag que aparece, atravesando a imaxe dende a parte superior dereita ata o centro de abaixo, inclúe o depósito de residuos, prácticamente onde está sinalado o rótulo.
Engado tamén o polígono industrial. Non porque teña nada de especial (quizáis o que ten é que sexa un polígono pequeno en comparación co de Barres ou o da Cruz do Lobo, e para a entidade de Ribadeo, tendo conta que necesitará ademáis unha subestación eléctrica), senón porque ó estar nun recuncho entre varios planos diferentes, hai que reconstruílo para velo claro xunto coas súas beiras.
A min resúltame curioso o pico que lle queda á esquerda, limitado por un vial en curva para o entronque coa glorieta da autovía e a circunvalación. Como nó de comunicacións, moi bó, ...
Na mesma imaxe, na esquina superior dereita, o matadoiro, que polo tanto quedará fóra do polígono. E na parte inferior dereita, a protección do río de Vilaselán, que comeza despois da zona de resguardo da vía, incluíndo a zona que está cuberta polo Voar e non véndose claro as desviacións por mor das tajeas e os diversos outros soterrados que sofre na zona.
Por último, a zona das fontes do Lobo, que aparecen reseñadas a bastante distancia da súa posición, fan chamar a atención non do zig-zag da rota polo momnte (en trazos amarelos), senón, de novo, pola zona correspondente de portección do río de Vilaselán, que deixa a primeira parte do curso sen protección, e coido que sen ter motivo.

Ningún comentario: