20080520

Un pleno diferenciado

Onte, día 19 de maio, terceiro luns do mes, houbo pleno. A acta pódese atopar en Ribadeo-historia, nunha imaxe ampliable. 16 puntos da orde do día inicial, que xa batían unha marca, foron ampliados a 17 coa inclusión dun punto extra para aumentar un mes a exposición do PXOM. 25 persoas chegaron a atender parte dun pleno longo (rematou ás 22:45) no que se batiu outra marca: non lembro ningún pleno anterior no que interviran no turno de rogos e cuestións absolutamente todos os concelleiros que non forman parte do equipo de goberno.
Comezo polo final: as preguntas da AVV O Tesón.
A asociación formulou as preguntas:
"1.Como garante que é o concello da legalidade urbanística e superada ahora a fase sancionadora, solicitamos do sr. alcalde saber se ten pensado o concello, como principal responsable da legalidade, personarse no xulgado como parte acusadora contra as irregularidades cometidas polos construtores que non respetaron as licencias de obras concedidas para demandar a total reposición da legalidade esixindo a demolición das alturas ilegais?
2.Ante a nova da licitación de terreo no porto para construír unha nave no peirao de Mirasol, solicitamos coñecer oralmente e por escrito as posturas neste momento de cada un dos grupos sobre a construcción dunha nave das características que se barallan."
E obtivo as respostas: 1.Non está superada a fase de proposta de sancións, estando no tempo de alegacións. Existe unha infracción administrativa, pero considérase que non se apsa do administrtivo ó penal co incumprimento das licencias legais.
2.Contestou o alcalde por todos os grupos, coa responsabilidade que eso implica: presentar unha unión da que despois se poden desmarcar. Non se está licitando, senón que se está a tramitar unha concesión administrativa.
Citas literais no que me lembro:
"A corporación municipal, todos os grupos, á vista do dito por portos (todo de xeito oral, non existen escritos) non consideramos convinte nin axeitado, consideramos improcedente..."
"Non existe plano de uso do peirao"
"Entendo que non se debe dar a licencia"
"Nese ámbito é mui, mui, mui discreccional para o concello dar a licencia"
"A capacidade do concello penso que nese asunto é plena"
É dicir, poderiamos paralo, pero collerse os dedos dicindo rotundamente non, iso non está na cabeza da corporación nestes momentos.
cabe engadir que a resposta á pregunta foi, entre as presentadas polo Tesón nestes anos, a de resposta máis completa entre as que non foron respondidas cun si ou un non. Pero tendo presente que quedou patente o apoio ó rexeitamento na actualidade, pero a sombra de que poda variar no futuro, á vista do que ten pasado mesmo no mandato anterior, e aínda que o talante actual pareza ser ben diferente.
... é só quedan de comentar 17 puntos.

Ningún comentario: