20080523

A nova de hoxe

    A nova de hoxe aínda a teño que dixerir: que sexa o goberno asturiano no seu parlamento quen diga que a nave non se vai a construír, que llo dixo o goberno galego, sóname a tempos medievais en Galicia e de ilustración e Asturias. Voltarei sobre o mesmo.
    Mentras, outra parte do pleno (anteriores: http://ribadeando.blogspot.com/2008/05/un-pleno-diferenciado.html , http://ribadeando.blogspot.com/2008/05/un-novo-da.html , http://ribadeando.blogspot.com/2008/05/da-munidal-da-biodiversidade.html :
    No pleno do luns, (20080519) e despois das referencias anteriores, a acta do pleno anterior foi aprobada por unanimidade.
    No segundo punto xurdiu algunha pregunta, en particular sobre o teléfono móbil de protección civil (dous aparellos) que en tres meses supuxeron 1000€. Informouse no mesmo punto que o do alcalde e os integrantes do equipo de goberno teñen o saldo limitado. O do alcalde, a 200€.
    O terceiro, aprobado por unanimidade, foi da petición de subvención para servizos sociais.
    Punto 4 Estiveron de acordo en pedir axuda para poder afrontar diversas rehabilitacións; o taller seguirá a chamarse 'Ría del Encuentro II'
    Punto 5. Abstívose a UPRi, votando a favor o resto, pero poñendo diversas críticas a oposición polo recurso á expropiación para obter os terreos correspondentes a un novo aparcadoiro, que suscitou tamén algunha crítica de escepticismo sobre o seu valor. Non embargantes, non se falou nada en relación a que a construcción do aparcadoiro fora á beira do mar, algo que coido que sería tema a tratar.
    No punto 6, acordaron presentar ante o ISM/SS a petición a reversión da 'Casa do Mar' (antiga cárcere), estando implicada no tema a S.S. e a Xunta. O ISM pasaría de xeito provisorio ó auditorio (o PP apunta que sería convinte que pasara a instalacións vacías no porto). Votouse por unanimidade, estimando de xeito unánime que non se desenvolveron as condicións da cesión. Dese xeito, o edificio pode quedar como 'Casa da música', como pretende o goberno municipal, nome que tería ó ser adicado ó desenvolvemento musical.
    No punto seguinte, todos acordaron por unanimidad a petición da Torre de Hércules como Patrimonio da humanidade.
    8. Acordouse a limitación horaria de aparcamento na zona do mercado, distribuíndo discos horarios gratuítos por parte das tendas para os seus clientes (4000). Foi interesante a discusión, na que UPRi apuntou a dificultade de control e a influencia negativa que terá nos veciños (apuntada con anterioridade no blog), motivo da súa abstención. Os outros grupos, votando positivo, apuntaron 'á espera do aparcadoiro subterráneo' (PSOE) e felicitaron ó goberno municipal pola idea, incidindo en que hai que insistir ante patrimonio para poder levar a cabo o aparcadoiro subterráneo (PP).
    No punto seguinte, a expropiación dos terreos para a nova depuradora serán pagado a 7€/m2, 8 no caso de fincas con eucalipto, cos comentarios sobre o recurso á expropiación xa tamén referidos no punto 5
    10. Respecto á galescola, UPRi apoiou a moción polos postos de traballo e de gardería, instando á vixiancia para o cumprimento de prazos. O PSOE apoiou, indicando que debería incluírse a recuperación do resto da finca. E o PP votou en contra alegando algo moi claro: gardería, si; galescola, non.
    11. Aumento de taxas, que xa foi tratado no blog.
    12. Foron ratificadas as licenzas (pero non podo dicir cales)
    13. E acordouse tramitar de xeito positivo outros expedientes máis relativos a varias unifamiliares, o edificio de Julio Lazúrtegui 4, Alza 15, Ramón González 5, e dous da rúa S. Roque (ambos de 'O Gallopín'), máis outro máis que non puiden coller a ubicación.
    14.Relacionouse este punto cou outro de UPRi de 17 de setembro de 2008, explicando o por que daquela o mesmo PP votara en contra e agora propón algo semellante. O PSOE abstívose, e UPRi deu lugar a unha pequena disquisición ó dicir o seu portavoz 'os ribadenses saben ben a quen lle deben a obligación', en referencia a que fora ese grupo quen fixera a primeira proposta. Así, despois de que o BNG dera un informe sobre os diversos prazos de tempo transcorridos en relación con esa obra da Deputación, pasou o turno ó PP, que falou de desparalizar o proceso e denunciar públicamente quen está fallando no mesmo, despois de paralizar as obras do goberno (provincial, de outro signo político) anterior, e rematando cun 'os ribadenses non lle deben obriga a ninguén'. A discusión deu lugar a outro turno, curto, pero no que se embarullou algo máis a cousa, falando de gobernos da Deputación e no que tivo tamén lugar a petición/expresión de desexo de UPRi de que sinxelamente, se fagan. A votación arroxou os votos de abstención de PSOE e UPRi.
    15. A moción en favor dos agricultores meteuse de cheo en política non municipal. O PSOE anunciou que non entendía a cousa (por xenérica, inconcreta, e dicindo que 'xa está o ministerio para solventalo') absténdose, mentras os outros grupos votaron a favor.
    Foi incluído a continuación un punto por vía de urxencia: a aprobación da extensión da exposición pública do PXOM un mes máis, proposta polo PP e votada por unanimidade.
Pasouse logo a rogos e preguntas, punto 16. Foi como unha copiosa choiva na que participou todo concellal que non fora do grupo de goberno, presentando en xeral (con honrosas excepcións) cousiñas que podían evitar a extensión do pleno, sendo ademáis máis propias de tratar noutros momentos.
    Comezou por turno, UPRi.
- Estado de tramitación das novas vivendas sociais. Xa foi adxudicada a obra.
- Ribadeo ten só dúas categorías de bandeira verde. Só se presentou a dúas das catro por considerar que había méritos para esas.
- Existencia de anuncios eleitorais aínda. Está cursada unha petición á comisión eleitoral.
- Adecentamento de setos na Virxe do Camiño
- Non funcionan farolas na Avda. de Galicia. A alusión xa foi feita en plenos anteriores, sendo a culpa da realización do xa célebre edificio que nos seus baixos dá cabida a Alimerka (o mesmo que deu lugar a un desprendimento da calzada e tivo cortado ó tránsito un paso ó Xardín dende a Avda. de Galicia)
- Falta de sinal de stop na Devesa.
    O PSOE:
- Petición de amaño da pista de Loureiro a Campo Xurado.
- Na rúa S. Lázaro, ó ter aparcamento nas dúas beiras e tráfico nos dous sentidos, prodúcense situacións nas que os coches teñen que parar por non poder pasar ó tempo nos dous sentidos.
- Situación dalgúns edificios ameazados polo concello polo seu estado. Baixos do bar Cubano (ver post anteriores e as súas fotos fotos), púxose unha liña de protección polo concello pero no está; en deseño o proxecto para a súa posterior execución. Trinidad 6. Obra xa comezada. Edificio fronte ó Millo: obra a comezar nestes días.
- Estado de tráfico da rúa Ramón González. Baralláronse varias solucións, quedando seguramente que sexa peonil, de acceso en coche nos dous sentidos a quen vive alí, despois de descartar a opción de que poidera soportar tráfico, pero sen paradas.
- Petición dunha repulsa oficial pola tala de árbores centenarios nos terreos da Granxa-Escola Pedro Murias, segundo din, relacionado co sobrevó de liñas de Barras Eléctricas (aquí sinaluse un pequeno dato: 'a quen se lle debe tanto favor'). Polo momento, o alcalde négase a facelo.
    ... quedan preguntas do PSOE e PP. Polo tanto, continuará.

Ningún comentario: