20080524

Finalizando co último pleno da corporación ribadense

Sobre este pleno de Ribadeo (antes, contestción de preguntas de O Tesón, puntos soltos do pleno, e a maioría dos puntos).
...seguindo coas preguntas do PSOE
O que se fai no xardín de indianos non coincide co aprobado. Fáino Medio Ambiente, que ten no traballo á empresa Tragsa. Detectaron deficiencias no proxecto, o redactor do mesmo non atendeu ós requerimentos de información. Non existe a modificación a nivel papeis no concello. “... nin é un parque de indianos o que se está facendo alí ...” (Balbino dixit). (Por certo, que é un 'Parque de Indianos'?)
Que pasa cos imcumprimentos da ordenanza técnica de inspección de edificios? dictaranse multas coercitivas.
Sinalización horizontal dos pasos cebra. Necesita un novo proxecto.
comité de irmanamento con Loctudy. Teñen sen responder unha carta. A idea é seguir adiante.
Frecuencia de recollida de plásticos na zona das Anzas.
Fonte do Covo en Obe. Proposta feita con anterioridade por UPRi.
Preguntas do PP:
Rehabilitación da rúa Carlos III
Estrada de saída do punto limpo.
Retirada do cadro eléctrico da fonte do parque (algo xa visto no blog)
Xestión do rozado das cunetas.
Piso tutelado: necesidades. Non hai; e a pregunta non se fixo polo conducto habitual: como empregados co concello, teñen unha canle adecuada.
Goteiras no auditorio. (algo xa visto hai tempo no blog)
Farola en Pintor Fierros
A vía de tras do cine teatro, está aceptada polo concello? Está requerido o seu amaño ó constructor.
Suxerencia de aspectos técnicos no rebacheo.
está recibida a r/San Francisco? (polo que parece, chámanlle a 'rúa pozuelo'. Inunda as catro calles, como se está a ver estes días.
Columpios no parque das casas do Xardín. Hai algún elemento que é perigoso.
Outra do parque de indianos: parado e con síntomas de abandono.
Escolas deportivas. 14. A vela incumpriu horarios por dous anos e non se fai.
Situación da casa da ría.
Reestudio da situación e suxección de contedores.
Sería bo que a alcaldía non tratara de capitalizar o plan con artigos na prensa sobre el.
O PSOE aproveitou para pedir explicacións sobre o incumprimento do CN no tema da vela. Axustando o alcalde que posiblemente se lle reduciría o pago (pero non eliminar totalmente)
E fin.

Ningún comentario: