20080521

Un novo día

Vin no blog de José Mª unha crónica do pleno. O saber que xa está en internet unha crónica completa, aínda que diferente da que poda facer eu, permíteme unha tranquilidade á hora de abordalo. De calquera xeito, dado que as novas de hoxe na prensa refírense ó pleno, se exceptuamos o comezo do segundo 'Ribadeo de tapeo', continúo tamén hoxe con algún punto particular.
Como o 11, sobre a suba das taxas da escola municipal de música. Espúxose que mentras os gastos anuais ascenden a un 270000€ na actualidade, os ingresos por matrícula son uns 30000€, e a subvención da Xunta, 18000€. É dicir, as taxas terían que medrar ata nove veces se se pretendera unha autofinanciación, e medrando asemade a subvención xunteira, terían que facelo unhas seis veces. Como noutros puntos no pleno, interviron tódolos grupos políticos, que ó final deixaron só ó BNG na aprobación. UPRi vaticinou que non era momento de subas, coa crise actual, e que ía provocar unha diminución de matrícula. O PSOE, que ía ser difícil de asumir polas famlias. O PP, aludiu de novo a que se volte a estudar a posibilidade dun conservatorio de grao medio (algo que xa se decidira nun pleno, polo que lembro). Rematou o alcalde en nome do BNG e en defensa da proposta, do que destacarei unha frase, remarcando se non entendín mal que en Ribadeo a cultura estaba máis barata que en Cuba. asemade, o alcalde sinalou que se trataba de invertir o proceso dun déficit cada vez maior.
Saíron a relocer, pois foi pedida axuda á nova interventora, a taxa de cobertura, que sae nun 17%, e o gasto por alumno, que entre 350 alumnos aproximadamente que ten na actualidade a escola, sae a 770€ en números redondos. Na aprobación só polo BNG vai incluído non só a aumento do 25% das taxas, senón a diminución de exencións e reduccións (por exemplo, o 10% que había por matricularse nunha segunda asignatura). Esa diminución inclúe que durante o primeiro ano na banda os músicos non teñan reducción, e que sexa só dun 50% nos 4 seguintes, ata o 5º, a partir do que xa será gratuidade. Ben, se non entendín mal, eso leva dous problemas consigo que non saíron a relocer no pleno. O primeiro, legal, pois fai necesaria unha variación do convenio entre Amadores da Música, a titular da banda, e o concello, pois o convenio se mal non lembro di que existirá a gratuidade. O segundo que vexo é que así, a gratuidade queda reducida de xeito práctico só para a xente que vaia a seguir estudando musica ou pouco menos: difícil é entrar na banda antes do 10 anos, e facil o facelo despois, co que un estudante normal atoparase como pouco no bacharelato cando acade a gratuidade. Tendo en conta que por termo medio a xente despois do bacharelato dun ou outro xeito sae de Ribadeo, non queda moito que razoar. O que si vexo é que con esta norma evitarase a inasistencia en determinadas circunstancais e pode que tamén se valoren máis esas mesmas clases que agora non van 'sair gratis', como se considera que sucede ó non interiorizar que o traballo na banda está relacionado con esa gratuidade.

Ningún comentario: