20080517

Está xustificada a mentira en política?

Faigo outra entrada extra hoxe, no día das letras galegas, un sábado de 2008 no que na Comarca hai máis extensión adicada á nave da ría que a outra cousa, extensión na que se lembran as verbas e opinións dos políticos o outro día, todos máis ou menos en contra da nave de Portos e Mirasol.
O artigo que da pé á entrada, ó que me refiro, creado por Hans Kung, no El País, titúlase como esta entrada, e, para ter unha referencia antes de lelo enteiro, dúas mostras: "... la veracidad ...no sólo es un requisito para los ciudadanos individuales sino también para los políticos; especialmente para los políticos. ¿Por qué? Porque los políticos tienen una responsabilidad especial respecto al bien común y además disfrutan de una serie de privilegios considerables." (Os políticos) "Deben saber cuándo, dónde y cómo hablar... o callarse.

Ningún comentario: