20080419

Pleno forzadoOnte xa puxen 'todos contra o alcalde', e hoxe a prensa póno ben claro: a oposición forza o pleno de legalización das 140 vivendas. Se o alcalde esgota os prazos legais, pode tardar aínda un mes, convocado polo segredario.
Cónstame que o alcalde vai na liña de legalización das vivendas ("a todas aquelas viviendas dos mencionados edificios, que conten cun informe favorable dos técnicos correspondentes e cumplan coa legalidade vixente", como pide a oposición), pero previo pago dos construtores polo mal feito. Alguén dubida que logo será difícil cobrar ós construtores/promotores e que o problema quedará aí para os baixocubertas, máis enquistado aínda do que está agora? pero... o expediente aínda está sen finalizar, e iso tamén o pide a oposición. Por certo, nunha foto na Voz sallo eu: a dicir que cando vin o barullo con fotógrafos e videógrafos non me apartei, pois entrego abondos máis documentos de protesta que os portavoces da oposición, e considérome un visitante asiduo do concello, con máis dunha visita semanal de media.
O urbanismo e cousas relacionadas é unha fonte de novas dende hai tempo en Ribadeo. Agora, meses despois de que o alcalde emitira varios decretos para instar a propietarios de inmuebles en estado lamentable/perigosos a atallar o seu estado, da prazos concretos para dous deles: 48 horas e unha semana. en caso contario, o concello executa e logo cobra. A notar que esas 48 horas inclúen a fin de semana... e que en xeral, as xentes que teñen as casas en estado lamentable non é porque sufran de indixencia.


Tamén se tata de competir. Tras comezar UPRi, sumáronse PSOE e PP ás charlas e consello á cidadanía sobre o PXOM. Agora vai o concello, encarnado polo BNG (pode mirarse ó revés) coas charlas que xa tiña anunciadas, e que citei nun post anterior.
As fotos representa un pouco a transición que debera darse en Ribadeo co PXOM (ogallá...) Un calexón na rúa doutor Moreda queda entre dous edificios altos, permitindo ver unha franxa do mercado. O calexón da a unhas obras, e podía aproveitarse para permitir a entrada a unha zona verde interior dende o mercado ou a peonil. Con obras pode amañarse o urbanismo (... ou rematar de destrozalo): a fonte que se está a construír no parque así o manifesta. E por último, unha imaxe que tamén é debida ó urbanismo: unha árbore en fror na rúa peonil

Ningún comentario: