20080411

Novas curiosas


Onte choveu, pero menos. Con elo conseguiuse que a nova non fora a auga, senón a visita de autoridades en relación coa cantidade de auga caída días anteriores...
O Principado esa a difundir o da reserva da biosfera, a xunta a ignoralo. Mentras, o do nome parece que segue ans mesmas, con ou sen ditame da Comisión de Nomes do Instituo Xeográfico. E unha cousa é difundir e outra aplicar e facer valer...
Adheríronse só sete concellos ó programa de absentismo escolar, taxado no 2%. Non sei a que se lle chamará absentismo, pero podo asegurar que se defino absentismo a partir daqueles alumnos que faltan máis do 10% das horas sen causa xustificada, vexo un absentismo polo menos doble. E coido que non é demasiado grande en relación con outros lugares.
A Mancomunidade esmorece: os concellos deciden independizarse uns doutros como nos reinos de Taifas, nos que a coordinación deixaba que desexar... Aí están os pagos á mesma Mancomunidade ou o tirar para adiante do parque de bombeiros para dar algún exemplo.
En Viveiro chaman ós veciños a participar na comisión de seguemento do PXOM mentras en Ribadeo se insiste que o proceso seguido foi modélico e se están a fixar nel. Pero... aqui non sei de ningunha comisión semellante con participación de veciños, sindicatos, ... si houbo algunha xuntanza con empresarios, que tamén participan en Viveiro.
O PSOE volta á carga para tentar enrarecer o clima político. O meu ver quere facer algo daquelo que se interpreta como 'a río revolto, ganancia de pescadores', e que se está a ver como 'tarde piaches'. Os temas? O pacto e a balaustrada da aduana vella.
O plano de hoxe, para ver algunha zona verde. A clasificació da zona de O Xardín de sela / Parque de Indianos é a mesma que do pequeno retazo verde que aparece na zona inferior, e que corresponde á baixada ó garaxe o establecemento comercial que hai no edificio, que por certo, ten asignadas sete alturas e foi o causante do pegote que coido lembrar que se segue a ver na calzada despois do derrumbe da mesma. A anchura de 12 m que aparece no vial que estivo cerrado varios anos por mor da mesma obra, quen a mediría? atoparase de fronte coa baixada ó aparcamento. Ou é que non existe legalmente? A ver se comprobo todo iso hoxe ó pasar...

Ningún comentario: