20080421

Itinerario paisaxístico

Esa é a atribución nos planos do PXOM dos triángulos negros: Santa Cruz aparece con 3. Aquí preto do 'Kostal' (algo que xa saía no plano a vez pasada, como foi alegado no seu momento para ver o pouco que se fixara a xente que o fixera) aparece unha longa fila de triángulos, sinal dunha beleza paisaxística moito maior que Santa Cruz. corresponde a un camiño literalmente abandonado que non é a primeira volta que se trata no blog e que vai (case mellor, ía, como pode comprobar quen o intente) dende a zona alta e alonxada de Palmeira ata a actual rotonda de entronque da estrada de circunvalación. Así pois, non fai falta alonxarse moito de Ribadeo 'capital' para comprobar o estado dese camiño e a súa vista, coido que bonita se fora posible mirar nalgunha zona, pero coido que algo peor que a posible dende a Santa Cruz. Iso si, queda claro entre unhas e outras zonas, incluída a 'zona ZEPAS', que a urbanización do Costal difícilmente poderá ir aí, algo polo que Mahía (que no seu día asinara un convenio na época Balbino) dixo que iría ó xulgado contra o concello. Por certo, segundo o plano, a zona ZEPA polo Costal abrangue por riba da estrada á Veiga, algo a ter en conta no futuro.

Ningún comentario: