20080429

Para coñecer Ribadeo: se non te entenden, confúndeos

Se non te entende, confúndeos. Unha frase que escoitei como consello dun terceiro ó meu interlocutor hai cousa dunha semana. Parece escollida para tratar algunha cousa do PXOM, que por outra parte ten apartados que son ilustrativos, parecendo aqueles vellos cadernos de hai unhas dúas décadas, coido que titulados 'Para coñecer Ribadeo: A Vila' e 'Para coñecer Ribadeo: O Campo'. Claro que, moito máis pequenos e didácticos, coido que tamén estaban abondo máis coidados na súa revisión de erros, se ben esta parte que poño hoxe ten erros menores en relación ás primeiras páxinas, pode que tamén porque trata de cousas relativamente menos importantes.
Así, seguindo coa memoria, iniciada coas 'Primeiras páxinas do PXOM', podemos continuar por exemplo na páxina 40, onde se recoñece que habería que estudar un reforzo do sistema de captacion de auga, por ser abondo pero non dar lugar a extras ou gardado de auga para avarías. É dicir, hai xa unhas cantas xestións municipais que levan descuidado o mantemento e ampliacón de servizos, e non só de luz.
Chama a atención que na mesma páxina 40 o saneamento non contemple a traída Rinlo-Ribadeo, xa realizada e xa reclamada polo concello para que quede como é debido, despois de repisar nalgunhas zonas.
Unha ollada ás páxinas 40 e 41 é ilustrativa pola necesidade expresa de determinación da capacidade de subministros ... antes de facer o estudo de medre poboacional.
Como outra curiosidade, a p.42 atribúe a SOGAMA a ubicación en Barreiros, sé da planta de transferencia
Tres páxinas máis adiante resulta dificultoso entender as zonas axardinadas. Resulta, por exemplo, que hai unha na r/Rosalía de Castro, de 359m2 (08-DE-AJ4). Estívena procurando nos planos sen éxito, a non ser a que está prevista para o futuro como unha beira dunha rotonda ó final do primeiro bloque de casas de pescadores. Pero conta como existente (así se titula a táboa: 'inventario de espacios libres existentes')
Na 47 fáise un pouco de equilibrio a conta dos espazos libres: di que a parroquia que máis espazos libres ten é a de Ribadeo, pero en m2, con moito é a de Vilaselán, debido ó parque do cargadorio, que se estipula como auténtico pulmón de Ribadeo. Vése na 48 continuado, onde se ve a descompensación de espazos libres interparroquias, ademáis de que (p.47): "A nivel municipal no se superan los estándares establecidos por ley, por ello habrá que reservar suelo para espacios libres y zonas verdes." (se ben o núcleo urbano, xunto con Vilaselán e Ove - Cargadoiro e Sta. Cruz respectivamente - está equilibrado)
Nas 50 e ss vese que os equipamentos das parroquias son en parte considerable, eclesiais-privados, quedando os públicos reducidos a pistas polideportivas e construccións de albergaría (antigas escolas).
Outra curiosidade aparece na p.53: "Nueva Piscina Municipal (Ribadeo, c/ Alfredo Deaño)" aparece a máis de "Piscina Municipal (Ribadeo, c/ Pintor Fierros)". Algo que se manifesta tamén noutras páxinas, como na 58 ou na 63.
Tamén na p.54 aparece "Local social (Ribadeo, c/ Leopoldo Calvo Sotelo)" de 425m2 e titularidade pública. E a AVV O Tesón sen sé... Pode referirse ó Cine-Teatro?
Na p.56 resume o desequilibrio nos equipamentos. Non embargantes, vexo que só no caso de Santalla de Vilaosende non chega á porcentaxe de 5%, norma sobre a superficie construíble.
Asinalar dúas páxinas máis adiante: "a) EQUIPAMIENTO EDUCATIVO.
Comprende todos los centros existentes en el municipio vinculados con actividades formativas o de enseñanza.
Tres cuartas partes de las parroquias disponen de escuelas. Además existen en el núcleo urbano de RIBADEO, dos Institutos de enseñanza secundaria, dos Colegios, una Guardería y una Escuela de Idiomas." Tres cuartas partes das parroquias teñen escolas! Non hai unha soa que esteña actuando como tal, se descontamos a Pedro Murias e as do casco urbano (p.61). Dous IES. Dende o verán do 2006 son 3... claro que próximamente, nun par de anos, voltarán a ser 2, segundo novas deste mesmo abril. Non aparece a escola de música.
Na p.58 da máis de 5000m2 de superficie de equipamento sociosanitario en Ribadeo. Inclúe, claro, "Hospital de San Sebastián (Ribadeo, c/ Clemente Martínez Pasarón)". E aínda así, non me saen as contas, repaso, e na p.62 atopo que máis do 50% da superficie corresponde a "Residencia para Mayores “Mirador del Eo” (O Outeiro)", co que xa cadran, se incluímos ademáis o local da "Cruz Roxa do Eo" como tal equipamento sociosanitario.
Dicía o da ilustración que representa a memoria ó principio por cousas como a das p.67 e ss, onde da a lista de equipamento relixioso. Así, no casco urbano de Ribadeo:
I.P. de San Francisco (Ribadeo, c/Rinconada de San Francisco)
Monasterio de Santa Clara (Ribadeo, c/ Clemente Martínez Pasarón)
Capilla de San Miguel (Ribadeo, c/ Estrada do Faro)
Capilla de la Virgen del Camino (Ribadeo, c/ Virxen do Camiño)
Capilla de San Roque (Ribadeo, c/ San Roque nº10)
Capilla de la 3ª Orden de San Francisco (Ribadeo, c/ José A. Primo de Rivera)
Capilla de la Atalaya o de la Santísima Trinidad (Ribadeo, c/ Atalaya)
Capilla de San Francisco (Ribadeo, c/ Obispo Veres)
Capilla de San Lázaro (Ribadeo, c/ San Lázaro)
Claro que a ilustración hai que revisala, pois resulta curioso o nome da rúa da Orden Terceira e que non inclúan algunha capela privada-privada (as capelas aparecen como privadas pola súa titularidade eclesial, aínda que eu cría que algunha era de titularidade municipal) que existe, a parte de que a Capilla de la Virgen del Camino esteña na c/Virxen do Camiño.
A próxima sección que aparece na memoria é a de poboación e actividades económicas.

Ningún comentario: