20080411

Novas curiosas: addenda


Despois de Novas curiosas, queda a aprte prometida: fotos e medidas.
Segundo as miñas medidas, cando se faga a outra beirarúa (só ten unha), a rúa entre xardín e Avda. de Galicia terá un máximo duns 7 m, e non 12 como está no plano e foto adxuntada na entrada anterior. Por outra banda, as fotos non minten: está claro o 'remache' da estrada na zona de derrumbe da avda. de Galicia, e a zona verde é máis ben gris, a máis das meidas citadas antes. Complemento tamén cunha foto do edificio parado por cuestións contractuais (non de urbanismo) no pedazo de PXOM comentado onte.

Ningún comentario: