20080416

Movida

Despois da visita a Lugo onte das direccións completas dos dous IES de Ribadeo, o Porta da Auga e o Dionisio Gamallo, hai espectación sobre que o que pasou (e, sobre todo, o que pasará). É a primeira volta que lembre alomenos dende o ano 1982 na que se presentan en Lugo as direccións completas de dous centros educativos públicos de Ribadeo. As noticias pertinentes saberanse pronto, pois hoxe os dous centros teñen convocado reunións onde a dirección comunicará informes. Algo tamén inusualmente rápido, se temos en conta de que os claustros hai que convocalos por escrito e cun periodo mínimo de tempo.
Mentras, en Ribadeo estamos aínda coa resaca da división do CEI Porta da Auga (que pasou por Centro de FP de 1º grao, Centro de FP de 1º e 2º grao, IFP, IES e CIFP), en IES Porta da Auga (estudos de ESO, Bacharelato e FP Administrativa) e CIFP Porta da Auga (estudos de FP de Automocón, Construcción e Electricidade), nun espazo que xa antes era limitante para un só centro educativo. Asemade, aínda que o PXOM non o recoñeza, hai un edificio parado por razóns de licenza e outro comezado a construír e tamén parado por razóns empresariais, e o pretendido muro entre os dous novos centros aínda non comezou a construírse. Asemade, aí está xa para o próximo curso a reforma do bacharelato, que comezará no 2008/2009 co 1º para finalizar o curso seguinte completando o ciclo bienal. E, en canto a reformas, tampouco está de máis citar que a Escola Oficial de Idiomas, EOI, xa comezou este curso a notar unha reforma que non permite ós alumnos de inglés como primeira lingua estranxeira na ESO estar matriculados de inglés na EOI, desbaratando unha duplicidade que en moitos casos era sinxelamente unha complementareidade da que se beneficiarán os centros de ensino privado de inglés (en Ribadeo non hai alumnos que en medias teñan como primeira lingua estranxeira outro idioma).
Por outra banda, o actual IES Dionisio Gamallo Fierros só pasou de Instituto de Ribadeo a Instituto Laboral, Instituto e a IES, cambiando mentras o nome de 'Rodríguez de Valcárcel' polo actual, sen transicion que eu lembre sen nome.
En total, moitos cambios enpouco tempo, tendo ademáis que ter en vista que o Porta da Auga acolleu a reforma como experimental, que variou de ensinanzas diversas ó longo do tempo (por exemplo, a década pasada perdeu FP de Sanitaria a pesares de ser apreciada e ter cantidade de alumnado), e que hai quince anos iniciou un movemento para tentar unir os dous centros de medias da localidade de entón, algo ó que o outro centro se opuxo.
En fin, a nova está servida hoxe.

Ningún comentario: