20070312

En minutos, pleno (2ª de hoxe)


      
   Mentalizado para o pleno, despois de ler a entrada do blog do cargadoiro,(1). ver como se limpa, ... e ver que o debate sobre o sacar ou non os soldos non vai de cara a facer cousas que os xustifiquen, senón a defenderse con cousas como 'fago parello ó que fixeches ti' (ver a prensa da fin de semana).
Por certo, as preguntas de O Tesón para hoxe:
   "... ó tempo que lembra a acumulación de preguntas sen contestar de plenos anteriores, formula ó Portavoz do Grupo Socialista no Concello de Ribadeo as seguintes cuestións:
   1.En relación ó estado das r/Luz Pozo Garza, Avda. de Galicia e rúa da vía do ferrocarril, notando na intersección ds dúas primeiras un desamaño estético por non conservación da beira de adoquíns, o cemento (que se dixo no seu día provisional) diante do derrumbe na avenida de Galicia e a ocupación continuada da rúa do ferrocarril, solicitamos coñecer se haberá algunha correción dos desamaños citados e as contraprestacións para estar ocupada unha rúa dous anos.
   2.Ante as antenas de telefonía instaladas estes últimos anos en Ribadeo, solicitamos coñecer o estado dos expedientes, e en concreto, características das antenas, licenzas outorgadas, e requisitos esixidos polo concello para a súa instalación."

1 Nota: a ligazón anterior está morta dende que non é accesible o blog de José Mª. O seu contido foi copiado aquí [engadido o 20211013].

 

Ningún comentario: