20070320

Obxectivo Educación


Un artigo sobre educación, publicado hai anos na Mariña de El Progreso, a conta da nova no outro post de hoxe: coa educación tamén se xoga de moitos xeitos, os polítcos saben do tema.

Ningún comentario: