20070313

Pleno o pleno de Ribadeo   Mágoa, alongouse de máis e tiven que marchar. Foi curioso ver a un público que non se achega por alí normalmente, de tódalas tendencias, pero de xeito preferente PP, achegarse a un pleno inusual. Nel faltaban candidatos ás eleccións xa nomeados.
   Non foi curioso porque o goberno estivera en minoría (a orde do día minimizaba calquera posible desliz nese aspecto), senón polas poucas (e suaves) saídas de tono dos edís municipais en relación a outras veces.
   Que o alcalde, a pesar de todo, estaba nervioso, é un feito, manifestado ademáis por un detalle externo. Que ademáis, tivera o aviso de modificar a lista eleitoral por falta de paridade non impidiu que lle dixera en algún momento á oposición que 'como non se deu a coñecer a lista do PP...'.
   Non hai moito que contar e si hai cousas importantes. Do 'por supuesto que el ayuntamiento de Ribadeo cumple la ley', contestación do alcalde a Reinante que me lembrou a condena xudicial que indica o contrario, pasouse a ver sucesivamente en varios puntos que o concello incumple a lei reiteradamente. Que a oposición se abstivera polo delicado dos temas e votacións, ou que fora acusada de facer o mesmo cando mandaba, non é sorpresa, pero avisou reiteradamente da falta de legalidade. Pregúntome se eso servirá para que actúe algún xuíz. Probablemente non, están sobrecargados con outros temas...
   Paso de que a adhesión á homenaxe a Díaz Pardo sexa da alcaldía e non do concello (porque non se lle deu oportunidade, que se se lle dera ó mellor non era de todos), pero a falta de orzamentos deu lugar a situacións cómicas, onde a defensa do alcalde non foi o ben común, senón o decir 'antes fixéronno vostedes igual'. É dicir, sigamos 'chapuzando' que estamos xustificados polas chapuzas anteriores. Non importa que fora sobre as vivendas sociais, ou sobre a exención de licenzas a unha empresa privada (eso si, concesionaria para construír unha nova EDAR - Estación de Augas Residuais) por poñer dous exemplo. Vamos, xa non é a discusión sobre as cousas que se fan, senón o como se fan que leva avisando O Tesón hai tempo (Por certo, estou escribindo mentras xa levo escoitado pasar tres coches pola zona peonil cara arriba, para evitar unha volta)
   Saídas de tono, repito, houbo algunha polo menos ata que me marchei, pero non graves: unha denegación do alcalde a un requerimento para que puxera máis atención chamoume a atención a min pola chulería, pero non é nada fronte ó que ten habido. As alusións feitas ó asesor do alcalde (entendo que o secretario) tamén foron chamativas para o público e rexeitadas polo xefe.
   En fin, perdínme a maioría das preguntas (parece que máis de 60 foron feitas por Santiago) e non sei se responderon ás do Tesón, que serían despois do pleno. Polo tanto, continuará.
   A foto, propaganda dun novo establecemento (reapertura) para a movida, en zona quente: un novo 'cumprimento' do concello.

Ningún comentario: