20070318

Reincidencias en Ribadeo


Os domingos en xeral son parcos de novas. No blog, despois das tres entradas de onte, sobre Ribadeo só teño que comentar dos ruídos da noite e do incumprimento horario dos locais, dos que xa estarán fartos os que me siguen de xeito asiduo. E dos de anteanoite, venres a sábado, na que outro veciño chamou á Guardia Civil (ó non estar cuberta a noite pola policía local a pesares das promesas de comezos de mandato) poucos días despois da apertura dun local anunciada no blog, nunha zona para a que se pide que sexa declarada acústicamente contaminada.
Hoxe chama a atención na prensa que Alcoa agora si quera gas natural cando a Xunta paralizou o proxecto para levalo alí porque antes non o querían. A cousa ten que ver coas tarifas elećtricas e a súa liberalización, e con que ó non haber outras industrias na zona pode facer menos presión sobre a compañía subministradora, e ó non estar moi achegada (si achegada, pero non moito) a unha planta produtora, as perdas de traslado da enerxía son grandes e o prezo que lle pode supoñer, maior. É dicir, unha vez que entra a competencia, tenta cubrirse tras ter protección antes. E esto lémbrame unha pequena polémica (é dicir, que trascendeu ós medios como pequena) de fai cousa dun ano sobre os prezos da electricidade e a situación de novas centrais: en purismo capitalista, había quen defendía prezos menores para as cidades, basado en que a concentración de consumo facía que o seu transporte fora máis doado de organizar e barato, e polo tanto, preferente fronte a moitas zonas rurais, onde se teñen instaladas as centrais polo momento. Como se ve, unha lóxica típica que leva ó desastre ó ser o mundo algo máis que economía e cartos.
A da foto, unha nova rúa en Ribadeo, entre Calvo Sotelo e Rosalía de Castro. O agasallo dos construtores do que remata de virme á cabeza de se o subsolo é garaxe ou no, é dicir, se é público ou privado (lembro aínda a curtoa polémica sobre o subsolo da parte nova do cantón, se mal non lembro concedida polo concello para uso privado para non romper a liña dos outros edificios alí situados...)

1 comentario:

agremon dixo...

Coido que está confirmado que baixo a rúa hai 60 prazas de aparcamento (o certo é que me parecen moitas), co que a 'cesión' sería 'de paso' como moito.