20070314

Outro blog para comparar


Falaba onte cun amigo dos blog de Ribadeo. Estabamos que, a parte de O Cargadoiro, Lonxe do Mar e este, non coñeciamos máis de funcionamento máis ou menos continuado con base en Ribadeo e que trataran cousas de Ribadeo, cada un no seu diferente xeito (hai outros, como por exemplo de base tecnolóxica, ou mesmo sobre física e química en Ribadeo, pero xa teñen outro cariz). E non estabamos de acordo en que outro blog diario adicado a Ribadeo fora malo para este: considero que unha 'competencia construtiva' pode dar moito de si, introducindo novas diferentes e puntos de vista diferentes. Sempre que non se embrolle o tema con discusións fora de tono, por exemplo, o beneficio sería mutuo porque os letores terian unha posibilidade de comparación nun medio do mesmo tipo, e non de tipo diferente (como os diarios ou a radio,por exemplo, que ofrecen cousas diferentes, pero non contrapunto). Xa hai algún tempo que dixen no blog que os partidos políticos rematarian facendo cada un o seu blog, aínda que ese tipo de blogs non sería competencia (coido) direita.
Pero si, así, por exemplo, ó mellor se conseguía unha asistencia ós plenos en xeral maior, e unha difusión dos mesmos tameń maior, xa que o concello non se da disposto a poñelos en internet (algo que na Veiga facían hai anos e parece que non seguen a facer)
A árbore da imaxe, no xardín, xa non pode compararse coas demáis: está morta, podada ó extremo hai uns anos, e dende aquela, homenaxe á natureza morta non reemprazada. O dito, ela non pode compararse con outras árbores con follas por estar morta; para poder facelo tería que estar viva, loitando pola súa superviencia. É unha especie de versión extrema do de 'durmirse nos laureis': ese sono de éxito (real ou aparente) pode dar o traste cunha vida de vigor, loita e adicación, deixando paso a unha relativa inactividade adornada de cousas pasadas.
En fin, saiume hoxe unha entrada diferente e non moi clara se só se lee unha vez, pero o tempo é o que é e vou parando. Despois das tres entradas de onte, as novas de complacencia sobre o pleno de anteonte déronme a idea, que faría falta expoñer de xeito máis longo.

Ningún comentario: