20070317

Do Xardín de Sela ó ceo de Ribadeo


Dicía onte que as vistas do xardín poden ser moi diversas e ofrecer polo tanto diferentes 'visións'. Aí van varias do entorno das flores de onte.
Unha, de onde tomei unha parte para as flores, outra, onde se ve claramente que o xardín non é máis que unha illa verde no mar de fóra, con contenedores e límites para a extensión do verde. A outra máis, a reparación dun dos límites, mentras que queda moito por facer nos arredores...


Ven esto a que de novo hai rifirrafes na política municipal por cousas que son secundarias: o amaño do teatro, por exemplo, que é certo que chega tarde, como di a oposición, e aínda non comezou cmo anunciou o goberno, pero que é de esperar que beneficie ó pobo. Non embargantes, ese beneficio (e por aí penso que non entraron dende a oposición, e o goberno presentouno como unha conquista) ven a conta de construtores privados, sen que se saiba ben cales son as contrapartidas: unha volta máis, o mesmo que levo denunciado veces. E sen que o pobo tivera ocasión de participar: é dicir, máis do mesmo, mentras se deixa de lado o problema das alturas, por poñer un exemplo. O que nos leva á pregunta xa formulada máis veces: en Ribadeo só contan as empresas ou conta o pobo, e ó seu través, tamén as empresas?

Ningún comentario: