20210113

Covid 19 no Hospital-Asilo de Ribadeo (II) . Evaristo Lombardero

 


BROTE DE CORONAVIRUS NO HOSPITAL ASILO DE RIBADEO (II) 

        Pasados vinteun días dende que se declarou oficialmente o brote de Covid-19 no Hospital Asilo de Ribadeo, trala notificación de 26 casos de infección vs enfermedade e dúas persoas presuntamente falecidas por esta causa (entre outras)  o concello de Ribadeo segue sen darse por enterado das diversas liñas informativas que apuntan a un fallo nos accesos ao hospital por persoas non autorizadas, que puideron transmitir a infección, e reduce á “rumoroloxía” calquer pista que non concorde ca sua versión dos feitos. 

        O tema é preocupante porque se non se recoñecen os feitos, tal como foron, e non se adoptan a medidas pertinentes para evitar contactos de outo risco, poderemos atoparnos con situacións similares nos próximos meses. 

        Pasemos revista brevemente aos antecedentes deste brote: 

        1.- O día 17 de setembro de 2020 a Consellería de Sanidade e mais a de Servizos Sociais da Xunta de Galicia asinaron un protocolo, publicado en forma de resolución, para a prevención da infección e control da mesma nos centros da terceira idade. 

       Neste protocolo queda perfectamente especificado que persoas poden acceder aos centros da terceira idade en Galicia e que medidas deben adoptarse para previr os contaxios. Inclúese polo tanto aos usuarios, familiares, persoal asistencial, persoal sanitario, etc. 

        2.- O dia 21 ou 22 de decembro declarouse un caso de infección dunha persoa que tiña acceso reiterado ao hospital asilo sen formar parte de ningún deses grupos incluídos no protocolo devandito. Presuntamente esta persoa, de ampla movilidade, puido ser o caso índice ou transmisor do brote que comentamos. Xa dixemos que non se trata de culpabilizar nin sinalar co dedo a ninguén, simplemente explicar as cousas como foron para corrixir os erros e que non se repitan.  

        3.- Os informes do Concello de Ribadeo, publicados repetidamente na páxina web non recoñecen a existencia deste caso inicial e polo tanto ocultan que no Hospital Asilo non se estaba cumplindo a resolución das consellerías anteriormente comentada. Dito de outro xeito: O concello de Ribadeo, único responsable da xestión do Hospital Asilo, non levaba un control estrito de entradas e salidas neste centro.  De ahí que os feitos coñecidos  por todo Ribadeo, a través de varios testigos presenciais, sexan tildados polo Sr. Alcalde de “rumoroloxía”   

        4.- Como xa temos dito, do que se trata, dende o punto de vista práctico, é de conseguir que se apliquen tódalas medidas preventivas posibeis, e no caso concreto das residencias da terceira idade que se cumpla rigorosamente o protocolo establecido pola Xunta de Galicia para estes casos,  que o concello de Ribadeo esqueceu dando pé a este brote que comentamos. Para eso, dado que a información oficial non funciona ou é tendenciosa é imprescindible que os veciños tomemos a dianteira e nos organicemos co gallo de conquerir o mellor futuro para todos. 

       Outro exemplo é o caso da nova residencia da terceira idade, onde a empresa CLECE  (de Florentino Pérez) foi substituída o día 31 de decembro por  outra empresa descoñecida en Ribadeo, operación comercial que o concello tamén oculta aos usuarios, familiares e veciños. Como non sabemos cales son as causas desa operación, nin as condicións dese novo contrato, nin quen negociou ese convenio e o concello non no lo quere dicir, temos que organizarnos, preocuparnos por conseguir información e esixir a garantía de que esa nova empresa estea capacitada para cumprir a misión e o vaia facer ca máxima seguridade para todos e todas. Iso é o que entendemos por información e participación democrática. 

Evaristo Lombardero Rico

 

Acceso á 1ª parte.

Ningún comentario: