20210104

Covid 19 no Hospital-Asilo de Ribadeo (1) . Evaristo Lombardero

 

Hospital asilo de San Sebastián e San Lázaro de Ribadeo

Covid 19 no Hospital-Asilo de Ribadeo (1)  

        A primeira noticia en medios oficiais sobre o brote de covid-19 no Hospital Asilo de Ribadeo coñeceuse o día 23 de decembro de 2020. Nesa data a paxina web do concello decía o seguinte: 

Tres residentes do Hospital Asilo de San Sebastián e San Lázaro, de Ribadeo, deron positivo por covid-19, segundo informou esta mañá o alcalde, Fernando Suárez. A detección produciuse dentro dos cribados periódicos que o Sergas realiza nas distintas residencias e centros de maiores…” 

       Nos días seguintes saíron novas notas na mesma páxina web onde se daba conta da progresión do brote que xa chegou a 24 ou 25 persoas incluíndo usuarios e varios empregados do centro devandito. 

       Como podemos observar nas notas da páxina web do concello  “… a detección produciuse dentro dos cribados periódicos que o Sergas realiza…”. O cal quer dicer que según estas notas oficiais non se detectou nengún caso anterior que puidese ter relación con este brote xa que os casos do Asilo foron detectados a traveso dos “cribados periódicos”. 

       No intre de escribir esta nota (4 de xaneiro) xa está corrida por todo Ribadeo outra versión dos feitos segundo a cal unha persoa que cumpria unha laboura de tipo espiritual no Hospital Asilo resultou positiva arredor do dia 21 ou 22 de decembro. De ahí despréndese que as probabilidades de que este primeiro caso tivese algunha relación cos seguintes son bastante evidentes.  

        Debemos suliñar que non pretendemos personalizar nen moito menos culpabilizar a nengún dos actores de este proceso, senón crarexar os posibeis pontos oscuros para poñerlles solución e que non se repitan no sucesivo. Asemade estes días tivemos contactos teléfonicos ou personais co Servizo de M. Preventiva do Hospital da Costa, ca Delegación Provincial da Consellería de Saúde en Lugo, con persoal sanitario que exerce no Centro de Saúde de Ribadeo e con persoas moi próximas a todo este proceso por motivos familiares, profesionais, de vecindade etc. 

       Despois de esta introducción podemos afirmar que hai abondas evidencias e coincidencias para supoñer que os feitos aconteceron dun xeito bastante diferente a como os conta a páxina web do concello de Ribadeo, porque houbo un caso anterior de outa movilidade e risco e non autorizado para entrar no hospital segundo a normativa vixente. E da aquí xurden unha serie de preguntas: 

      ¿Descoñece o concello a versión extraoficial e que non ten nada que ver ca rumoroloxía ? ¿Non ten nengunha pista, mesmo entre o persoal do Hospital-Asilo e a congregación de Marta e María? ¿Non se fixo o rastrexo dos contactos do caso inicial supostamente descoñecido? 

       Calquera pode seguir ca cadea de inquéritos ate agora inexplicados pola versión oficial pero imos ver outra serie de dúbidas: 

       O ”Protocolo conxunto da Consellería de Sanidade e da Consellería de Política Social para o manexo da crise do COVID-19 nas Residencias de Maiores” (17,11,2020) establece as normas de tipo preventivo e para o control da infección mesmo entre usuarios, persoal, familiares, profisionais sanitarios, perruquería etc. Enténdese que aquelas actividades que non están autorizadas deben considerarse desautorizadas, como poderían ser as clases de piano ou os xogos florais, tendo en conta o outo risco de infección e a especial vulnerabilidade dos usuarios deste tipo de centros. Dito doutro xeito, está perfectamente regulado quen pode entrar e quen non nas residencias da terceira edade. E aquí ven outra serie de inquéritos: 

        ¿Sabía o concello de Ribadeo que persoas que non están incluidas no listaxe de autorizadas entraban e saían no Hospital-Asilo? ¿Sabía con qué periodicidade se daban estas visitas e cales eran as actividades e que riscos de infección poderían traguer? ¿Non é moita causalidade que o primeiro caso de infección neste brote esteña borrado da páxina web do concello cando é do dominio publico?         

       Non nos nos imos extender, cada un debe pensar pola sua conta. A nosa idea é que esta experiencia debera servir para avanzar na participación da veciñanza nas medidas de control de riscos diante da pandemia do Covid-19 e  nos servizos sociais de Ribadeo. Sería custión de crear unha asociación de usuarios, familiares e  persoas voluntarias que defenda uns servizos públicos e participados democráticamente, como xa existen en outras zonas de Galicia. A participación implica requerir información, analizar as diferentes actividades dos responsables políticos e de xestión,  propoñer solucións e alternativas aos distintos problemas e a fin de contas non tragar con rodas de muíño. 

   En Ribadeo existen duas residencias da terceira edade: o antigo Hospital-Asilo de San Sebastián e San Lázaro, de titularidade municipal, xestionado pola Congregación relixiosa de Marta e María, que conta con 47 prazas das cales están ocupadas actualmente unhas 38. Asemade existe outro centro residencial da terceira edade inaugurado en xunio de 2019 e xestionado polo Concello e a Deputación de Lugo anque  unha gran parte das actividades foron contratadas a CLECE, empresa de Florentino Pérez que o 31 de decembro de 2020 cedeu ou subcontratou a unha empresa asturiana, se ben de esta operación non hai información oficial ata o día de hoxe. Neste escrito referímonos á primeira, o Hospital Asilo de San Sebastían e San Lázaro. Da segunda non hai noticias de infectados a dia de hoxe.

Evaristo Lombardero Rico, 4 de Xaneiro de 2021

Ningún comentario: