20170518

Eleccións municipais en Ribadeo? Dous puntos de lembranza

Estamos a 'medio mandato', que dirían por aí. Un motivo máis para exercer unha actvidade que debera ser diaria, a introspección social, seguemento e participación cidadá nos asuntos públicos. Lembroumo hoxe o Facebook, esa ferramenta social que ten influído tanto na política (e segue a facelo! -pero isa é outra historia-). E, repasando, vin varias novas a lembrar por diferentes razóns.
Por poñer contraste, collerei unha publicada no blog no 2011, pero referida ás primeiras eleccións municipais no que hoxe chamamos democracia. Trátase de varios recortes de anuncios que inclúen 'haberá servizo de autobuses para ir votar' da UCD. Algo que daquela, coa ditadura recente, debía parecer normal, e que elección tras eleccións, segue habendo, pero agora tentando disimulalo do mellor xeito posible.
As exhortacións ó voto que se poden ver son curiosas para os ollos actuais, pero non están en posicións tan afastadas da actualidade como pode parecer en principio.

O contraste -relativo- ven dado pola segunda ligazón, un debate mantido entre os candidatos na ORT e colgado en Youtube, complementario do mantido no cine-teatro, polos candidatos das pasadas eleccións municipais.
É dicir, algo que, visto hoxe, pódese contrastar coas actuacións posteriores mantidas na Casa do Concello. Máis que historia, é lembranza a contrastar.

Ningún comentario: