20170519

Arredor dunha suposta entelequia

Onte chegou ata min unha nova pola que o alcalde de Ribadeo, falando en relación coa illa Pancha, dicía, referíndose ó grupo 'Por Nuestro Faro', "medio entelequia, ou non sei ben o que é, de afectados".
Ó respecto, como membro do grupo (que non portavoz) coido que é convinte aclarar algunha cousa:
1.Cremos que afectados polo que pase na illa Pancha somos todos, no grupo e fóra.
2.Se unha cousa non se sabe o que é, non se lle debe asignar unha verba que non se sabe se corresponde, porque logo veñen as correccións.
3.Se 'entelequia' significa algo no mundo das ideas, non ten medios: ou algo o é, ou non.
4.O grupo non é algo perfecto. Xa quixéramos achegarnos á perfección!
5.Se somos ideais, non somos reais, e polo tanto, seríamos incapaces de facer as cousas que estamos a facer.
En resume: Fernando, dende o respeto que se che debe como persoa e como alcalde, o que remarco arriba é algo que non ven a conto. Podendo, ademáis, enterarte, pois nunca nos negamos a falar (mentras que esperamos unha e outra vez respostas por parte do concello). E claro, podemos dialogar, pero comprendo que é difícil dialogar con algo que se considera unha entelequia.
Somos un grupo, non unha asociación ou partido. Heteroxéno, onde hai diferencias grandes en moitas cousas, aínda que esteamos unidos na defensa da illa. Tamén se chaman grupos á xente dentro de cada partido nun concello, aínda que teñan unha estrutura abondo maior e unha diversidade de ideas abondo menor, e son grupos, non entelequias, aínda que ás veces parezan cohortes e outras, nada (certo que son as menos).
Sei que ás veces as novas de prensa non reflicten a realidade, mesmo nas citas literais, e que por 'minucias' informativas, tampouco hai desmentidos e si poden vir problemas, pero coido que alguén tiña que facer algunha aclaración.
En relación ó resto da nova, ás posturas sobre actuacións na illa e sobre ela, podemos discutir e tentar achegarnos, visto que os técnicos poden equivocarse e tamén ser usados como moneda de cambio para escudarse neles ou escudalos dicindo que outros técnicos enviaron informes que se dan por válidos.
Pero iso deixámolo para outro momento, que hoxe a intención é outra. Sinxelamente, seguiremos, porque somos un grupo, imperfecto pero real.

Ningún comentario: