20170526

Dúas novas positivas para a illa Pancha. I.A Defensora continúa con Por Nuestro Faro

Primeiro, a máis recente, aínda que só sexa por unhas poucas horas (a segunda parte, 'o alcalde súmase a Por Nuestro Faro nas peticións): A defensora do pobo envía un escrito a un representante de Por Nuestro Faro para testemuñar que segue adiante na defensa.
Deixo embaixo o comunicado de prensa de Por Nuestro faro e unha toma do escrito:

Comunicación do defensor del pueblo ao colectivo “Por nuestro faro”
No día de onte, 24 de Maio, o colectivo “Por Nuestro faro” ven de recibir unha nota informativa da oficina do Defensor que di textualmente:
“En relación con su queja y a pesar del tiempo transcurrido y de las diligencias practicadas, esta institución no ha recibido respuesta de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao sobre la SUGERENCIA formulada.
Con esta misma fecha se requiere a la Autoridad Portuaria la remisión de la respuesta preceptiva a la SUGERENCIA, por lo que en cuanto se reciba contestación se le informará de su contenido y de las actuaciones que procedan.
Le saluda atentamente “
Pola nosa banda réstanos agradecer a atención do Defensor e constatar que se está levando un seguimento activo do caso. Informaremos ao Concello de Ribadeo e aproveitamos para lembrar que nos días seguintes á recepción do primeiro informe do Defensor (16.2.17) remitímoslle unha ampliación das denuncias de outras iregularidades detectadas, como é a falla de informe de sostibilidade económica que exixe a lei de portos para este tipo de concesións e a concesión por vía directa tralo cálculo de 500 metros de parcelas concedidas, cando en realidade o que se outorga son os 4.170 metros cadrados da illa, o que rebasa os 2.500 metros cadrados que é o tope máximo que a lei de portos estipula para as concesións por vía directa. Mesmo prantexábamos a custión do acceso libre dos veciños á totalidade da illa.
Sería moi aconsellable que todas as autoridades competentes estudasen dende agora, xa que non o fixeron antes, estas situacións opacas que puideran resultar irregulares ou non conformes ca legalidade vixente en aras da seguridade e da evitación de danos e prexuizos a terceiros, como moi ben suxire o Sr. Alcalde de Ribadeo no seu escrito ao Defensor del Pueblo do día 22 próximo pasado.


Ningún comentario: